2011 Kira Artış Oranı

'Güncel Bilgiler' forumunda Blue tarafından 25 Kas 2010 tarihinde açılan konu

  1. 2011 Kira Artış Oranı
    Kira artış Oranı 2011
    2011 Kira Artış Miktarı    (1) Daha önceki yıllarda kiralanmış olup da, sonraki yıllarda kiralanmasına devam edilecek taşınmazların kira bedeli, Türkiye İstatistik Kurumunca artışın yapılacağı ayda yayımlanan Üretici Fiyatları Endeksi (ÜFE bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde değişim oranı) oranını geçmeyecek şekilde artırılacaktır. Ancak sözkonusu oranın kiralamanın yenileneceği ayda negatif çıkması halinde kira bedelinde herhangi bir değişiklik yapılmayacaktır.

    (2) Sözleşme veya protokollerinde artış yapılmayacağına dair hüküm bulunan kiralamalar ile kira başlangıç tarihinden itibaren bir yıllık kullanım süresi tamamlanmamış kiralamalar için kira artışı yapılmayacaktır.

    YENİ KİRALAMALAR

    (1) 4734 sayılı Kanun uyarınca yapılacak yeni taşınmaz kiralamalarında sözleşmelere;

    a) Yıllık kira bedelinin en fazla üçer aylık (tercihen aylık) eşit taksitler halinde ve dönem başlarında ödeneceğine,

    b) Bir yıllık kullanım süresi bittikten sonra kiralamaya devam edilmesi halinde kira bedelinde artış yapılacak ise, bu artışın artışın yapılacağı ayda yayımlanan Üretici Fiyatları Endeksi (ÜFE bir önce yılın aynı ayına göre yüzde değişim oranı) oranını geçmeyeceğine,

    c) Kiralama ile ilgili vergi, resim ve harçların kiraya verene ait olduğuna,

    ç) Gelir Vergisi Kanununa göre, kira bedelinden vergi tevkifatı yapılması gereken hallerde; kira bedelinden gelir vergisi ve sair kanuni kesintiler yapıldıktan sonra kalan kısmının kiraya verene ödeneceğine,

    d) Yakıt bedelinin kira bedelinden ayrı olarak kiracı tarafından karşılanacağına,

    e) Ödemelerin kiraya verenin belirteceği banka hesabına makbuz karşılığı yapılacağına,

    dair hükümler konulacaktır.    Resmî Gazete
     
Yükleniyor...