2011 katkı payları

'Etüt Merkezi' forumunda Sibel tarafından 3 Kas 2010 tarihinde açılan konu

 1. Öğrenci katkı payı iki eşit taksitte ödeniyor. İlk taksit eğitim öğretim yılı başında kayıt olma ve yenileme sırasında, ikinci taksit ise ikinci yarı yıl başında kayıt yenilenirken, yarıyıl sistemi uygulanmayan eğitim programlarında ise Şubat ayında kayıt yenileme sırasında ödeniyor.

  Öğrenci katkı payları, ders sayısı ve yarı yıl süresine göre hesaplanmayıp yıllık olarak alınacak. Ancak, disiplin cezası alan öğrenciler hariç olmak üzere, yarıyıl sistemi uygulanan eğitim programlarında en az 2 yarı yıl, yıl esası uygulananlarda ise en az 1 öğrenim yılı süre ile kayıtlarını donduran öğrencilerden, kayıt dondurulan yıl için katkı payı alınmayacak. Kayıt dondurulan süre ile ilgili olarak daha önce ödenmiş olan katkı payları varsa bu miktar iade edilmeyecek.

  Lisans üstü öğrenimde öğrenci katkı payı öğrenci tarafından iki eşit taksitte ödenecek. İlk taksit kayıt olma ve yenileme sırasında, ikinci taksit ise ikinci yarı yılın başında ödenecek.

  YABANCI DİLLE EĞİTİM
  Yabancı dille eğitim yapan eğitim fakülteleri hariç olmak üzere, yabancı dille öğretim yapan yükseköğretim kurumlarında öğrenci katkı payı iki katı olarak alınacak.

  Yabancı uyruklu öğrencilerden, mütekabiliyet esasına bağlı olarak üniversiteler arasında yapılacak işbirliği protokol hükümleri saklı kalmak kaydıyla, öğrenci katkı payının üç katı ödeme günündeki kur üzerinden döviz olarak defaten alınacak. Ancak, yabancı uyruklu statüsündeki Türk asıllı öğrencilerden alınacak öğrenci katkı payı miktarları Yükseköğretim Kurulunca belirlenecek.

  Türk Cumhuriyetleri ve Akraba Toplulukları öğrencilerinden, devlet (Milli Eğitim Bakanlığı) burslusu olarak yüksek öğrenim gören öğrenciler, 90 TL katkı payı ödeyecek. Bunların ödeyecekleri katkı payları Maliye Bakanlığınca, Milli Eğitim Bakanlığı bütçesine ödenek olarak konulacak ve Milli Eğitim Bakanlığınca yıl içerisinde ilgili yükseköğretim kurumuna defaten aktarılacak.


  MEZUN OLAMAYAN ÖĞRENCİLER
  Hazırlık sınıfı veya yabancı dil geliştirme programı hariç olmak üzere, ön lisans veya lisans düzeyindeki yükseköğretim programlarından, program süreleri sonunda mezun olamayan öğrencilere devlet katkısı ödenmesi sürdürülecek.

  Ancak normal öğrenim süreleri içinde mezun olamayanlardan öğrenci katkısı birinci yıl için yüzde 50, müteakip yıllar için yüzde 100 fazlasıyla alınacak.

  Mezuniyet veya staj durumunda olup da öğrenimleri 1 yıl sonraya sarkan öğrencilerden ise ilk yarı yılda mezun olmaları halinde ikinci yarıyıl için katkı payı alınmayacak.

  Lisansüstü öğrenim yapan araştırma görevlilerinden öğrenci katkı payı alınmayacak. Ancak, vakıf üniversitelerinde çalışıp devlet üniversitelerinde lisansüstü eğitim yapan öğrenciler ile ikinci öğretimde lisansüstü eğitim yapan öğrenciler katkı payı ödeyecek.


  İKİNCİ ÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ
  Bu öğrencilerin öğrenim ücretleri iki eşit taksitte ödenecek. İlk taksit eğitim öğretim yılı başında kayıt olma ve yenileme sırasında, ikinci taksit ise yarı yıl başında kayıt yenilenirken, yarıyıl sistemi uygulamayan eğitim programlarında ise Şubat ayında kayıt yenileme sırasında ödenecek.

  Öğrenim ücretleri ders sayısı ve yarı yıl süresine göre hesaplanmayıp yıllık olarak alınacak. Ancak, disiplin cezası alan öğrenciler hariç olmak üzere, yarı yıl sistemi uygulanan eğitim programlarında en az 2 yarı yıl, yıl esası uygulananlarda ise en az bir öğrenim yılı süre ile kayıtlarını donduran öğrencilerden kayıt dondurulan yıl için öğrenim ücreti alınmayacak. Kayıt dondurulan süre ile ilgili olarak daha önce ödenmiş olan öğrenim ücretleri varsa bu miktar iade edilmeyecek.

  Aynı zamanda, mezuniyet veya staj durumunda olup da öğrenimleri 1 yıl sonraya sarkan veya erken mezun olan öğrencilerden ilk yarı yılda mezun olmaları durumunda ikinci yarıyıl için öğrenim ücreti alınmayacak.


  ÖĞRENİM ÜCRETİ TAKSİTİNİ ÖDEMEYENLER HAKKINDA YAPILACAK İŞLEM
  Öğrenim ücretlerinin birinci taksitini ödemeyenlerin kayıtları yapılmayacak ve yenilenmeyecek.

  İkinci taksitlerini ödemeyen öğrencilere ise bir aylık ek süre tanınacak. Bu süre içerisinde de öğrenim ücretini kanuni faiziyle birlikte ödemeyen öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişkisi kesiliyor.

  İkinci öğretimdeki öğrencilerden süreleri sonunda mezun olamayanların öğrenim ücretlerinde herhangi bir artış yapılmıyor.


  Fakülte ve Yüksekokullara Göre 2011 Yılı Harç Ücretleri Aşağıda Verilmiştir:

  FAKÜLTE VE PROGRAMIN ADI – ÖĞRENCİ KATKISI TL

  Tıp Fakülteleri 591

  Diş Hekimliği Fakültesi 494

  Eczacılık Fakültesi 494

  İTÜ İşletme Fakültesi Müh. 402

  Mühendislik Fakültesi 387

  Mimarlık Fakültesi 387

  Müh.-Mimarlık Fakültesi 387

  Mühendislik ve Tekn. Fak. 387

  Mimarlık ve Tasarım Fak. 387

  İnşaat Fakültesi 387

  Makina Fakültesi 387

  Maden Fakültesi 387

  Elektrik-Elektronik Fak. 387

  Kimya Metalurji Fak. 387

  Uçak ve Uzay Bil. Fakültesi 387

  Ziraat Fakültesi 387

  Orman Fakültesi 387

  Veteriner Fakültesi 386

  Gemi İnş. ve Deniz Bil. Fak. 316

  Deniz Bilimleri Fakültesi 316

  Su Ürünleri Fakültesi 316

  Denizcilik Fakültesi 316

  Sanat ve Tasarım Fakültesi 316

  Güzel Sanatlar Fakültesi 316

  Tekstil Tekn. ve Tasarım Fak. 316

  Hukuk Fakültesi 313

  İktisat Fakültesi 313

  İşletme Fakültesi 313

  Siyasal Bilgiler Fakültesi 313

  İktisadi ve İdari Bilimler Fak. 313

  Fen Fakültesi 284

  Fen-Edebiyat Fakültesi

  (Fen Programı) 284

  Dil Tarih ve Coğrafya Fak. 284

  İlahiyat Fakültesi 284

  Eğitim Fakültesi 284

  Mesleki Eğitim Fakültesi 284

  Sağlık Eğitim Fakültesi 284

  Endüstriyel San.Eğt. Fak. 284

  Ticaret Turz.Eğt. Fakültesi 284

  Eğitim Bilimleri Fakültesi 284

  Sağlık Bilimleri Fakültesi 284

  Edebiyat Fakültesi 284

  Fen-Edebiyat Fakültesi

  (Edebiyat ve Sos.Prog.) 284

  İletişim Bilimleri Fakültesi 284

  İletişim Fakültesi 284

  Tıbbi Biyolojik Bil.Prog. 281

  Fizik Tedavi ve Reha.Prog. 281

  Teknik Eğitim Fakültesi 281

  Açıköğretim Fakültesi 71


  Yabancı Dil Destek Birimleri, Yabancı Dil Hazırlık Sınıfları ve Yabancı Dil Hazırlık Okulları için kazanılan fakültenin, yüksekokulun ve bölümün katkı payı ödenecek.


  YÜKSEKOKULLAR

  Yüksekokullar için belirlenen katkı payları da şöyle:

  FAKÜLTE VE PROGRAMIN ADI – ÖĞRENCİ KATKI PAYI TL

  Devlet Konservatuvarı 589

  Sivil Havacılık Yüksekokulu 470

  Mesleki Teknoloji Y.O. 227

  Tütün Eksperliği Y.O. 227

  Ev Ekonomisi Y.O. 227

  Bankacılık ve Sigorta. Y.O. 190

  Uygulamalı Bilimler Y.O. 190

  İlahiyat Meslek Y.O. 190

  Sağlık Yüksekokulları 190

  Endüstriyel Sanatlar Y.O. 190

  Takı Tek. ve Tasarımı Y.O. 190

  Beden Eğit. ve Spor Y.O. 190

  Spor Bilimleri Tek. Y.O. 190

  Fizik Ted. ve Reh. Y.O. 190

  Hemşirelik Yüksekokulu 190

  Ulaştırma Y.O. 190

  Ormancılık M.Y.O. 190

  Engelliler Entegre Y.O. 190

  Tapu Kadastro M.Y.O. 190

  Meslek Yüksekokulları 190

  Sağlık Hizmetleri M.Y.O. 190

  Turz.ve Otelcilik İşl.Y.O. 190

  Turz.İşl.ve Otelcilik Y.O. 190

  Sivil Havacılık M.Y.O. 190

  Sosyal Bilimler M.Y.O. 190

  Teknik Bilimler M.Y.O. 190

  Su Ürünleri M.Y.O. 190

  Uzaktan Eğitim M.Y.O 190

  Adalet Yüksekokulu 190

  Denizcilik Y.O. 190

  Deniz İşl.ve Yön.Y.O. 190

  Lisansüstü Öğretim 258


  İKİNCİ ÖĞRETİM
  Yükseköğretim kurumlarında yapılacak ikinci öğretimde öğrencilerden alınacak öğrenim ücreti ise şöyle belirlendi:

  FAKÜLTE VE PROGRAMIN ADI ÖĞRENİM ÜCRETİ YTL

  Veteriner Fakültesi 2.134

  Tıbbi Biyolojik Bil.Prog. 2.134

  Fizik Tedavi ve Reha.Prog. 2.134

  Gemi İnş. ve Deniz Bil. Fak. 1.924

  Deniz Bilimleri Fakültesi 1.924

  Su Ürünleri Fakültesi 1.924

  Denizcilik Fakültesi 1.924

  Sanat ve Tasarım Fakültesi 1.924

  Güzel Sanatlar Fakültesi 1.924

  Tekstil Tekn.ve Tas. Fak. 1.924

  Mühendislik Fakültesi 1.529

  Mimarlık Fakültesi 1.529

  Müh.-Mimarlık Fakültesi 1.529

  Mühendislik ve Tekn. Fak. 1.529

  Mimarlık ve Tasarım Fak. 1.529

  İnşaat Fakültesi 1.529

  Makina Fakültesi 1.529

  Maden Fakültesi 1.529

  Elektrik-Elektronik Fak. 1.529

  Kimya Metalurji Fak. 1.529

  Uçak ve Uzay Bil. Fakültesi 1.529

  Ziraat Fakültesi 1.529

  Orman Fakültesi 1.529

  Fen Fakültesi 1.281

  Fen-Edebiyat Fakültesi

  (Fen Programı) 1.281

  Hukuk Fakültesi 1.155

  İktisat Fakültesi 1.155

  İşletme Fakültesi 1.155

  Siyasal Bilgiler Fakültesi 1.155

  İktisadi ve İdari Bilimler Fak. 1.155

  Teknik Eğitim Fakültesi 1.147

  Dil Tarih ve Coğrafya Fak. 1.027

  İlahiyat Fakültesi 1.027

  Eğitim Fakültesi 1.027

  Mesleki Eğitim Fakültesi 1.027

  Sağlık Eğitim Fakültesi 1.027

  Sağlık Bilimleri Fakültesi 1.027

  Endüstriyel San.Eğt. Fak. 1.027

  Ticaret Turz.Eğt. Fakültesi 1.027

  Eğitim Bilimler Fak. 1.027

  Edebiyat Fakültesi 1.027

  Fen-Edebiyat Fakültesi

  (Edebiyat ve Sos. Prog.) 962

  İletişim Bilimleri Fakültesi 962

  İletişim Fakültesi 962


  FAKÜLTE VE PROGRAMIN ADI ÖĞRENİM ÜCRETİ YTL

  Devlet Konservatuvarı 4.268

  Sivil Havacılık Yüksekokulu 4.268

  Engelliler Entegre Y.O. 1.924

  Mesleki Teknoloji Y.O. 1.923

  Tütün Eksperliği Y.O. 1.923

  Ev Ekonomisi Y.O. 1.923

  Bankacılık ve Sigorta. Y.O. 1.155

  Uygulamalı Bilimler Y.O. 1.155

  İlahiyat Meslek Y.O. 1.155

  Sağlık Yüksekokulları 1.155

  Endüstriyel Sanatlar Y.O. 1.155

  Takı Tek. ve Tasarımı Y.O. 1.155

  Beden Eğit. ve Spor Y.O. 1.155

  Spor Bilimleri Tek. Y.O. 1.155

  Fizik Ted. ve Reh. Y.O. 1.155

  Hemşirelik Yüksekokulu 1.155

  Ulaştırma Y.O. 1.155

  Ormancılık M.Y.O 1.155

  Denizcilik Y.O 962

  Deniz İşl.ve Yön.Y.O. 962

  Tapu Kadastro M.Y.O. 770

  Meslek Yüksekokulları 770

  Sağlık Hizmetleri M.Y.O. 770

  Turz.ve Otelcilik İşl.Y.O. 770

  Turz.İşl.ve Otelcilik Y.O. 770

  Sivil Havacılık M.Y.O. 770

  Sosyal Bilimler M.Y.O. 770

  Teknik Bilimler M.Y.O. 770

  Adalet Meslek Yüksekokulu 770

  Su Ürünleri M.Y.O. 770

  Uzaktan Eğitim M.Y.O. 770

  Öğrenci katkı payı iki eşit taksitte ödeniyor. İlk taksit eğitim öğretim yılı başında kayıt olma ve yenileme sırasında, ikinci taksit ise ikinci yarı yıl başında kayıt yenilenirken, yarıyıl sistemi uygulanmayan eğitim programlarında ise Şubat ayında kayıt yenileme sırasında ödeniyor.

  Kurumca yapılan değerlendirme sonucunda katkı kredisi almaya hak kazanamayan öğrenciler, katkı paylarının tamamını ikinci taksitle birlikte ödeyecek.

  Öğrenci katkı payları, ders sayısı ve yarı yıl süresine göre hesaplanmayıp yıllık olarak alınacak. Ancak, disiplin cezası alan öğrenciler hariç olmak üzere, yarıyıl sistemi uygulanan eğitim programlarında en az 2 yarı yıl, yıl esası uygulananlarda ise en az 1 öğrenim yılı süre ile kayıtlarını donduran öğrencilerden, kayıt dondurulan yıl için katkı payı alınmayacak. Kayıt dondurulan süre ile ilgili olarak daha önce ödenmiş olan katkı payları varsa bu miktar iade edilmeyecek.

  Lisans üstü öğrenimde öğrenci katkı payı öğrenci tarafından iki eşit taksitte ödenecek. İlk taksit kayıt olma ve yenileme sırasında, ikinci taksit ise ikinci yarı yılın başında ödenecek.
   
Yükleniyor...