2009 Taşıt Vergisi

'Haberler' forumunda YAREN tarafından 3 Temmuz 2009 tarihinde açılan konu


 1. Açıklamalı olarak 2009 yılı Motorlu Taşıtlar Vergi Tarifesi:

  2009 yılı motorlu taşıt vergisinin 1.taksidi:02 Ocak-30 Ocak 2009 tarihlari arasında,2.taksidi: 01 Temmuz-31 Temmuz 2009 tarihleri arasında yatırılacaktır.

  26 Aralık 2008 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27092

  Maliye Bakanlığından:

  MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİSERİ NO: 31
  197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun1 3946 sayılı Kanunun2 35 inci maddesi ile değiştirilen “Yetki” başlığını taşıyan 10 uncu maddesinin birinci fıkrasında, “Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan vergi miktarları o yıl için Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır.” hükmüne, aynı maddenin 5766 sayılı Kanunun3 9 uncu maddesinin (b) bendiyle değişik son fıkrasında ise, “Bu suretle hesaplanan ve ödenmesi gereken vergi miktarlarında 1 Yeni Türk Lirasının (III) sayılı tarife için ödenecek vergi miktarlarının hesaplanmasında ise 1 Yeni Kuruşun altındaki tutarlar dikkate alınmaz.” hükmüne yer verilmiştir. 4/4/2007 tarihli ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla4 Türkiye Cumhuriyeti Devletinin para birimi olan Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruşta yer alan “Yeni” ibareleri 1/1/2009 tarihinden itibaren kaldırılmış bulunduğundan Tebliğ, bu husus göz önünde bulundurularak hazırlanmıştır. 2008 yılı için yeniden değerleme oranı % 12 (on iki) olarak tespit edilmiş ve 387 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği5 ile ilan edilmiştir. Buna göre, 1/1/2009 tarihinden itibaren, motorlu taşıtların vergilendirilmesine ilişkin, 197 sayılı Kanunun 5 ve 6 ncı maddelerinde belirtilen (I), (II), (III) ve (IV) sayılı tarifeler aşağıdaki gibidir.
  Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifeleri

  A. (I) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri ile motosikletler aşağıdaki (I) sayılı tarifeye göre vergilendirilecektir. (I) SAYILI TARİFE

  Motor Silindir Hacmi (cm3) Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)
  1 – 3 yaş 4 – 6 yaş 7 – 11 yaş 12 – 15 yaş 16 ve yukarı yaş
  1-Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri
  1300 cm3 ve aşağısı 393,00 274,00 155,00 117,00 44,00
  1301 – 1600 cm3 e kadar 628,00 471,00 274,00 194,00 76,00
  1601 – 1800 cm3 e kadar 1.104,00 865,00 510,00 312,00 123,00
  1801 – 2000 cm3 e kadar 1.736,00 1.340,00 788,00 471,00 188,00
  2001 – 2500 cm3 e kadar 2.605,00 1.893,00 1.182,00 708,00 282,00
  2501 – 3000 cm3 e kadar 3.631,00 3.158,00 1.974,00 1.064,00 393,00
  3001 – 3500 cm3 e kadar 5.529,00 4.975,00 2.998,00 1.498,00 552,00
  3501 – 4000 cm3 e kadar 8.690,00 7.505,00 4.422,00 1.974,00 788,00
  4001 cm3 ve yukarısı 14.220,00 10.664,00 6.317,00 2.842,00 1.104,00
  2-Motosikletler
  100 – 250 cm3 e kadar 76,00 60,00 44,00 29,00 13,00
  251 – 650 cm3 e kadar 155,00 117,00 76,00 44,00 29,00
  651 – 1200 cm3 e kadar 393,00 235,00 117,00 76,00 44,00
  1201 cm3 ve yukarısı 946,00 628,00 393,00 312,00 155,00

  B. (II) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi (I) sayılı tarifede yazılı taşıtlar dışında kalan motorlu kara taşıtları, aşağıdaki (II) sayılı tarifeye göre vergilendirilecektir. (II) SAYILI TARİFE

  Taşıt Cinsi ve Oturma Yeri /Azami Toplam Ağırlık Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)
  1 – 6 yaş 7 – 15 yaş 16 ve yukarı yaş
  1) Minibüs 471,00 312,00 155,00
  2) Panel van ve motorlu karavanlar (Motor Silindir Hacmi)
  1900 cm3 ve aşağısı 628,00 393,00 235,00
  1901 cm3 ve yukarısı 946,00 628,00 393,00
  3) Otobüs ve benzerleri (Oturma Yeri)
  25 kişiye kadar 1.182,00 708,00 312,00
  26 – 35 kişiye kadar 1.420,00 1.182,00 471,00
  36 – 45 kişiye kadar 1.578,00 1.340,00 628,00
  46 kişi ve yukarısı 1.893,00 1.578,00 946,00
  4) Kamyonet, kamyon, çekici ve benzerleri (Azami Toplam Ağırlık)
  1.500 kg.’a kadar 424,00 282,00 140,00
  1.501 – 3.500 kg’a kadar 851,00 495,00 282,00
  3.501 – 5.000 kg’a kadar 1.277,00 1.064,00 424,00
  5.001 – 10.000 kg’a kadar 1.420,00 1.206,00 567,00
  10.001 – 20.000 kg’a kadar 1.703,00 1.420,00 851,00
  20.001 kg ve yukarısı 2.130,00 1.703,00 992,00

  C. (III) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi Özel amaçla kullanılan yat, kotra ve her türlü motorlu tekneler aşağıdaki (III) sayılı tarifeye göre vergilendirilecektir. (III) SAYILI TARİFE

  Taşıt Cinsi ve Motor Gücü (BG) Taşıtların Yaşları İle Her Motor Gücü Birimi (BG) İçin Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL )
  1 – 3 yaş 4 – 5 yaş 6 – 15 yaş 16 ve yukarı yaş
  Yat, kotra ve her türlü motorlu özel tekneler
  10 – 20 BG’ne kadar 23,68 15,78 7,88 3,12
  21 – 50 BG’ne kadar 31,58 23,68 14,20 6,28
  51 – 100 BG’ne kadar 39,49 31,58 18,93 7,88
  101 – 150 BG’ne kadar 47,38 39,49 23,68 11,04
  151 BG ve yukarısı 71,09 55,29 31,58 15,78

  (III) sayılı tarifede yer alan motorlu taşıtlara (yat, kotra ve her türlü tekneler) ilişkin vergi tutarları, bu motorlu taşıtların motor gücü (BG) ile söz konusu tarifede belirtilen tutarların çarpılması suretiyle hesaplanacaktır.

  D. (IV) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi Uçak ve helikopterler (Türk kuşu, Türk Hava Kurumuna ait olanlar hariç) aşağıdaki (IV) sayılı tarifeye göre vergilendirilecektir. (IV) SAYILI
  TARİFE

  Taşıt Cinsi ve Azami Kalkış Ağırlığı Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)
  1 – 3 yaş 4 – 5 yaş 6 – 10 yaş 11 ve yukarı yaş
  Uçak ve helikopterler
  1.150 kg’a kadar 7.899,00 6.317,00 4.738,00 3.790,00
  1.151 – 1.800 kg.’a kadar 11.850,00 9.479,00 7.109,00 5.687,00
  1.801 – 3.000 kg.’a kadar 15.800,00 12.640,00 9.479,00 7.583,00
  3.001 – 5.000 kg.’a kadar 19.752,00 15.800,00 11.850,00 9.479,00
  5.001 – 10.000 kg.’a kadar 23.702,00 18.961,00 14.220,00 11.375,00
  10.001 – 20.000 kg.’a kadar 27.653,00 22.122,00 16.590,00 13.270,00
  20.001 kg. ve yukarısı 31.604,00 25.282,00 18.961,00 15.169,00
    2. Cevap: 2009 Taşıt Vergisi

  Bu haberi hiç sevmedim Yarenim :( Aklımda yoktu ne diye hatırlattın ki sanki ;) :
   


Similar Threads: 2009 Taşıt
Forum Başlık Tarih
Haberler 2009'da Ayrılan Çiftler 21 Ocak 2010
Haberler 2009'un En İyileri 12 Aralık 2009
Haberler 2009 Amerika Müzik Ödülleri... 26 Kasım 2009
Haberler hac ek kontenjan 2009 19 Ekim 2009
Haberler 2009 Avrasya Maratonu 17 Ekim 2009