2009 Kamu Personel Sistemi

'Haberler' forumunda YAREN tarafından 5 May 2009 tarihinde açılan konu

 1. Kamu personel sistemi değişiyor..
  Devlet Personel Başkanlığı, memurun “esnek çalışmasını” yani ihtiyaç duyulan yer ve zamanda görev yapmasını öngören bir model üzerinde çalışıyor.

  Kamu personel sisteminde köklü değişikliklere gidiliyor. Yeni düzenlemede, uzman kamu personelinin farklı kuruluşlarda görevlendirilmesine olanak tanıyan esnek çalışma modeli öngörülüyor. Kamuda performansa dayalı yönetime geçiliyor. Kuruluşların personel profili ve ihtiyaç duyulan mesleklerin envanteri çıkarılacak. Atanma usul ve esasları da objektif kıstaslara bağlanacak.
  Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığı’nın 2009 Yılı Performans Programı, yeni rejimin getirdiği düzenlemeler şöyle sıralandı:
  - Kurum içi, kurumlar arası ve bölgeler arası personel dağılımı yeniden düzenlenerek vatandaşa doğrudan hizmet verilen noktalardaki personel açığı giderilecek.
  - Kamu kurum ve kuruluşlarında kadro unvanlarının standartlaştırılması ve kodlandırılması sağlanacak, görev tanımları yapılacak. Kamuda iş analizi çalışmalarını yapmak üzere komisyonlar teşkil edilecek.

  Performans ölçülecek
  - Performansa dayalı yönetim anlayışı getirilecek. Personel performansını ölçmeyi sağlayacak objektif ve saydam standartlar geliştirilecek. Yabancı ülkelerdeki uygulamalar da incelenecek. Türkiye şartlarına en uygun standartlar, görev özellikleri de dikkate alınarak oluşturulacak. Kamuda kurumsal insan kaynakları planlamasına ilişkin esas ve usuller geliştirilecek.
  Pilot uygulama için seçilecek kamu kurum ve kuruluşları nezdinde iş analizi, görev tanımları ve iş değerlendirmesi çalışmaları yürütülecek. Yapılacak kapsamlı plan sayesinde 5 yıllık, 10 yıllık öngörülerle hangi kamu kurumunun hangi nitelikleri haiz, ne kadar personele ihtiyaç duyduğu tespit edilecek ve bu ihtiyaçlara göre personel istihdamı yoluna gidilecek.
  Atamalara yeni kriter
  - Kamu personelinin kariyer ve liyakat ilkeleri esas alınarak, görevde yükselme ve unvan değişiklikleri sağlanacak. Eğitim ve sınav şartına bağlanan hiyerarşik kadrolar ile öğrenimle ilişkili unvanlı kadrolara yapılacak atamalar kariyer ve liyakat ilkeleri çerçevesinde gerçekleştirilecek.
  Kamuda çalışan personelin görevde yükselme ve unvan değişikliği şeklinde yapılacak atamalara ilişkin usul ve esaslar daha objektif kıstasları ihtiva edecek şekilde geliştirilecek.


  Personel envanteri çıkacak
  - Kamu kurum ve kuruluşlarının sahip olduğu personel profilinin envanteri çıkarılacak ve kuruluşların hizmetlerini yürütebilmeleri için ihtiyaç duyduğu meslek dalları tespit edilecek.
  Bu çerçevede kamu yönetiminin makro düzeyde ihtiyacı olan nitelikli insan gücünün yetiştirilmesinin temini maksadıyla Milli Eğitim Bakanlığı ve YÖK başta olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde projeler geliştirilecek.
  -Kamuda esnek çalışma modellerinin uygulanmasına yönelik araştırmalar yapılacak ve ilgili mevzuat düzenlemeleri gerçekleştirilecek. Uzman kamu personelinin bilgi birikimi ve tecrübelerinden azami seviyede yararlanılarak, kamu sektöründe etkinlik ve verimliliğin artırılması amacıyla, farklı kamu kurum ve kuruluşlarında bu personelin görevlendirilmelerine imkân tanıyacak esnek çalışma modellerinin kamuda uygulanabilirliği araştırılacak. Bu şekilde istihdama imkân tanıyacak mevzuat çalışmaları yürütülecek.

  Cep’ten celp haziranda başlıyor

  TÜRKSAT Genel Müdürü Özkan Dalbay, askerlik ve tüketici hizmetlerine ilişkin işlemlerin, hazirandan itibaren e-Devlet Kapısı’ndan sunmayı planladıklarını bildirdi. Halen 50’nin üzerinde işlemin yapılabildiği e-Devlet Kapısı’ndaki işlem sayısının, haziranda 100’e çıkarılacağını belirten Dalbay şöyle dedi:
  “3G, cep telefonlarından e-devlet kapısı hizmetleri sunulmasına katkı sağlayacak. Şirketler, tüzel kişi veri tabanı sayesinde, vergi ve SSK prim ödemelerini elektronik ortamda yapabilecek.”


  Memura yeni mevzuat
  -Memurlar ve diğer kamu görevlilerinin niteliklerini, ödev, hak, yetki ve sorumluluklarını belirleyen mevzuat hazırlanacak.
  - Benzer statüdekiler birbirine yakın oranlarda zam ve tazminat alacak, adaletsizlik giderilecek.
  - Personel alımında kurumlar arasındaki farklılıklar önlenecek.
  - Sendika ve konfederasyonlara ilişkin belge ve kayıtların merkezi olarak tutulacak.
  - Kamu kuruluşlarının teşkilat, görev ve yetkileri, gelişen ve değişen kültürel, sosyal ve ekonomik şartlarına göre düzenlenecek.
  - Kamu Personeli Bilgi Sistemi (PER-NET) ve KADRO-NET projeleri gerçekleştirilecek. Bu projelerle kamu çalışanlarına ait bilgiler on-line sistemle güncel olarak tutulacak.
   
  okkan bunu beğendi.
Yükleniyor...