2. Mehmetin Hayatı

'Tarih Bölümü' forumunda EyLüL tarafından 2 Nisan 2012 tarihinde açılan konu


 1. II. Mehmetin Biyografisi  2. Mehmet Kimdir

  II. Mehmed veya Fatih Sultan Mehmed yedinci Osmanlı padişahı. Divan edebiyatında Avni mahlasını kullanmıştır. Sultan II. Murad ve Hüma Hatunun oğludur.

  İstanbul'u fethetmesinden sonra ve daha sonraki asırlarda Fatih lakabıyla anılmıştır. Ayrıca döneminde Avrupa'da Büyük Türk olarak da zikredilmiştir.İstanbul'un fethi, Orta Çağın sonu Yeni Çağ'ın başlangıcı olmuştur.Bundan dolayı Fatih, çağ açan hükümdar" olarak da tanınır. İstanbul'un fethinden sonra Kayser-i Rum Roma İmparatoru ünvanını da kullanmaya başlamıştır.İstanbul'un fethiyle 1000 yıllık Doğu Roma İmparatorluğu son bulmuştur. Fatih, çıkardığı yasalarla devleti önemli ölçüde yeniden biçimlendirmiştir.

  2.Mehmedin eğitimi için babası çeşitli hocalar görevlendirdi. Ancak zeki olduğu kadar hırçın bir çocuk olan Mehmedin eğitilmesi kolay olmadı. Sonunda babası heybetli ve otoriter bir alim olan Molla Güraniyi görevlendirdi. Anlatılana göre Murad, Gürani'ye bir değnek vermiş ve Mehmed itaatsizlik ederse kullanmasını söylemişti. Molla Gürani Mehmede, dersini dikkate almayan bir öğrencinin hocası tarafından dövülmesi ile ilgili edebi bir cümleyi inceletmiş, Mehmed durumun ciddiyetini kavrayarak eğitimine önem vermeye başlamıştır.

  II. Murat 1443 yazında Karaman beyi İbrahim'i Anadoluda yenilgiye uğrattıktan sonra Ekim ayında Edirne'ye döndüğünde Hunyadi Yanoş, Macar Kralı Ladislas ve Sırp Despotu Yorgo Brankoviç önderliğinde bir Hristiyan ordusunun Tunanın güneyindeki Osmanlı topraklarını istila etmeye başladığı haberini aldı. Aynı dönemde Amasyadan Şehzade Alinin öldüğü haberi geldi. İki ağabeyinin erken yaştaki ölümleri sonucu Mehmed tahtın vârisi oldu. Murat Hıristiyan ordusunun 25 Aralıkta İzladi'de durdurulmasının ardından başlayan müzakereler sırasında Mehmedi Manisadan Edirneye getirtti. 12 Haziran 1444te Edirnede Macarlarla antlaşma yaptıktan bir ay sonra oğlu Mehmedi Edirne'de Sadrazam Çandarlı Halil Paşa denetiminde "kaymakam" olarak bırakarak Hamidili topraklarını işgal eden Karamanlıların üzerine yürümek üzere Anadoluya geçti ve Karamanlılarla Yenişehir'de bir anlaşma yaptı. Yenişehirden ayrıldıkran sonra Ağustos ayında Mihaliçte yeniçeri ağası Hızır Ağa ve diğer beylere tahttan oğlundan yana resmen çekildiğini duyurdu ve ordusu Edirneye dönerken kendisi Bursada kaldı.

  [​IMG]