2. Ahmetin Yaptığı Savaşlar

'Tarih Bölümü' forumunda EyLüL tarafından 20 Haziran 2012 tarihinde açılan konu


 1. 2. Ahmetin Yaptığı Savaşlar  2. Ahmet Döneminde Yapılan Savaşlar

  Salankamen hezimetinden sonra, Lipva ve Varat kaleleri Avusturyalılar tarafından işgal olundu. Durumu müsait gören Leh kuvvetleri Kamaniçe Kalesini muhasara edip, İsakçı Kalesi civarına kadar geldiler. Ancak Kamaniçe serdarı Kahraman Paşa tarafından bozguna uğratıldılar. Venedikli vali Morosunu Girit'e asker çıkarıp, Hanya kalesini muhasara etti ise de İsmail Paşa'nın kahramanca müdafaası sayesinde adadan ayrılmak zorunda kaldı.

  1693 yılında Avusturyalılar, Erdel üzerinden Eflak ve Boğdan'a tekrar taarruza başladılar. Yanova'yı işgal eden düşman kuvvetleri, Belgrad'ı muhasara ettiler. Ancak Sadrazam Bozoklu Mustafa Paşa süratle gelerek Yanova'yı aldı ve Belgrad'ı muhasaradan kurtardı. Osmanlı Ordusunun kısmi başarılarına rağmen Avusturyalıların taarruzları bitmek bilmiyordu. Osmanlıların toparlanmasına fırsat vermek istemeyen Venedikliler de devamlı saldırı halinde idiler. Nitekim serdar-ı ekremin Varadin muhasarasında olduğu bir sırada Malta, Floransa ve Papalık filolarından müteşekkil bir Venedik donanması Sakız Adası'nı işgal etti. Bu haber Sultan II. Ahmet Han'ı çok müteessir etti. Padişah, bu üzüntüsünü vezir-i azam Sürmeli Ali Paşa'ya gönderdiği hatt-ı hümayunda Madem ki Sakız düşman elindedir, bütün Engürüs (Macaristan) memleketini fethetsen makbulüm değildir. diyerek bildirdi. Ayrıca sadrazam Edirne'ye gelince Eğer bu kış Sakız geri alınmazsa, bütün reisleri katlederim.diyerek emrini bildirdi.

  Bu emir üzerine 1695 yılı ilk günlerinde İstanbul'dan hareket eden Osmanlı donanması kalyonlar kaptanı Mezomorto Hüseyin Paşa'nın büyük kahramanlığı sayesinde Sakız boğazındaki Koyun adaları mevkiinde Venedik donanmasına büyük zayiat verdirdi. Venedikli amiral, gemisiyle birlikte sulara gömüldü. Koyun adaları zaferinden sonra, Türk donanması Sakız'a asker çıkarıp adayı kolayca ele geçirdi. Ancak Sultan II. Ahmet Han Sakız'ın fetih haberini alamadan elli iki yaşında Edirne'de hayata gözlerini yumdu (6 Şubat 1695).
   


Similar Threads: Ahmetin Yaptığı
Forum Başlık Tarih
Tarih Bölümü 2. Ahmetin Tahta Çıkışı 20 Haziran 2012
Tarih Bölümü 2. Ahmetin Ölümü 19 Haziran 2012
Tarih Bölümü 2. Ahmetin Hayatı 18 Haziran 2012
Tarih Bölümü Kösem Sultan-I. Ahmetin eşi 25 Ocak 2011
Tarih Bölümü Mimar Sinan'ın Mihrimah Sultan için yaptığı cami 29 Nisan 2013