1983 yılındaki Erzurum depremi ne kadar sürmüştür?

'Güncel Bilgiler' forumunda alemşah tarafından 24 Haz 2010 tarihinde açılan konu

 1. Erzurum-Kars depreminin oluştuğu alan Türkiyenin birinci derece tehlikeli deprem bölgesidir.30 Ekim 1983te, Erzurum ve çevresinde
  büyük hasara ve önemli ölçüde can kaybına neden olan yersarsıntısı.Şiddeti
  Richter ölçeğine göre 7.1 olan bu depremde 1.400 kişi ölmüş,
  537 kişi yaralanmış, 3.241 konut ağır, 3 bin konut orta
  ve 4 bin konut hafif hasar görmüş, 30 bini aşkın
  hayvan telef olmuştur.Makrosismik hasar değerlendir-

  melerine göre depremin dış merkezi, Murat
  Dağı Kırklareli Köyü çevresinde yer almıştır.

  Horasan-Narman ilçeleri arasındaki alanı kapsayan deprem
  bölgesi, çoğunlukla genç kırıklarla(fay) belirlenen alüvyon düzlükleriyle parçalanmış, yüksekliği 1.750-2.500
  m arasında değişen engebeli bir topografyaya sahiptir.Genellikle ayrışmış olan volkanik
  kayaçlar ile zayıf tutturulmuş yada hiç tutturulmamış kırıntılar, bölgede canlı
  yer kaymalarına elverişli zemini oluşturur.

  Kuzey Anadolu Kırık Kuşağının kuzeyinde yer
  alan bu bölgede özellikle kuzeydoğu-güneybatı ve kuzeybatı-güneydoğu gidişli doğrusal hatların
  varlığı göze çarpmaktadır.Deprem bölgesinde, depreme bağlı olarak boyları onlarca metreden
  birkaç kilometreye kadar değişen, genellikle kuzeydoğu-güneybatı gidişli, birbiriyle bağlantısız aralıklı
  ve basamaklı çok sayıda yarık gelişmiştir.