1961 anayasasının özellikleri kısaca

'Sorun Cevaplayalım' forumunda ZeuS tarafından 8 Oca 2012 tarihinde açılan konu

 1. 1961 anayasası ve genel özellikleri kısaca

  1.İki meclisli parlamento ( millet meclisi ve Cumhuriyet Senatosu) sistemini kabul etmiştir.
  2.Kuvvetler ayrılığı prensibi getirildi.
  3.Yürütme organı Cumhurbaşkanı ve Bakanlar kurulundan oluşur.
  4.Meclis yasaların kabulünde son söze sahiptir.
  5.Hukuk devleti ilkesi benimsenmiştir.
  6.Sosyal Devlet anlayışı benimsenmiştir.
  7.Seçimlerin; serbest eşit gizli tek dereceli genel oy ilkelerine göre yapılacağı belirtilmiştir.
  8.Çoğunlukçu demokrasi anlayışından çoğulcu demokrasi anlayışına geçildi.
  9.Temel hak ve hürriyetlerle ilgili geniş düzenlemelere yer verilmiştir. Temel hak ve hürriyetlerin hangi hallerde sınırlandırılacağı belirtilmiştir.
  10.Üniversitelere TRT’ye özerk statü tanındı.
  11.Anayasa mahkemesi kuruldu
  12.DPT (Devlet Planlama Teşkilatı) kuruldu.
  13.Milli Birlik komitesi kuruldu.
  14.Millet meclisi ve Cumhuriyet senatosu olmak üzere iki meclisli sistem oluşturuldu.

  İki meclisli sistem açıdan 1876 anayasasına benzemektedir

  1961 anayasası temel hak ve özgürlüklere geniş ve ayrıntılı olarak yer verilmiştir