1923'den Günümüze Hükümetler

'Tarih Bölümü' forumunda cCasT tarafından 9 Ocak 2011 tarihinde açılan konu


 1. 1923'den Günümüze Hükümetler
  1923'den Günümüze Gelen Hükümetler


  1- I. İnönü Hükümeti
  (30.10.1923-06.03.1924)


  Başvekil ve Hariciye Vekili: Mustafa İsmet İnönü (Malatya)
  Şer'iye Vekili: Mustafa Fevzi Sarhan (Saruhan)
  Erkan-ı Harbiye-i Umumiye Vekili: Fevzi Çakmak (İstanbul)
  Dahiliye Vekili: Ahmet Ferit Tek (Kütahya)
  Maliye Vekili: Hasan Fehmi Ataç (Gümüşhane) 30.10.1923-02.01.1924 tarihleri arasında
  görev yaptı. Daha sonra yerine Mustafa Abdülhalik Renda (Çankırı) (02.01.1924-06.03.1924) atandı. Müdafaai Milliye Vekili: Kazım Özalp (Karesi)
  İktisat Vekili: Hasan Saka (Trabzon)
  Adliye Vekili: Seyit Bey (İzmir) 30.10.1923-06.03.1924
  Maarif Vekili: İsmail Safa Özler (Adana)
  Nafıa Vekili: Ahmet Muhtar Cilli (Trabzon) 30.10.1923-19.01.1924 arasında görev yaptı yerine Süleyman Sırrı Bey (İstanbul) (19.01.1924-06.03.1924) atandı.
  Sıhhiye Vekili: Refik Saydam (İstanbul)
  Mübadele İmar ve İskan Vekili: Mustafa Necati Uğural (İzmir)
    2. Cevap: 1923'den Günümüze Hükümetler

  2- II. İnönü Hükümeti
  (06.03.1924-22.11.1924)

  Başvekil: Mustafa İsmet İnönü (Malatya)
  Hariciye Vekili: Mustafa İsmet İnönü (Malatya)
  Müdafaai Milliye Vekili: Kazım Özalp (Karesi)
  Dahiliye Vekili: Ahmet Ferit Tek (Kütahya)
  Maliye Vekili: Mustafa Abdülhalik Renda (Çankırı) 06.03.1924-21.05.1924 tarihleri arasında görev yaptı. Yerine Mehmet Recep Peker (Kütahya) (21.05.1924-22.11.1924) atandı.
  Ticaret Vekili: Hasan Saka (Trabzon)
  Ziraat Vekili: Aziz Zekai Apaydın (Aydın) 06.03.1924-20.08.1924 arasında görev yaptı. Yerine Şükrü Kaya (Menteşe) (20.08.1924-22.11.1924) atandı.
  Adliye Vekili: Mustafa Necati Uğural (İzmir)
  Sıhhiyeve Muavenet-i İçtimaiye Vekili: Refik Saydam (İstanbul)
  Maarif Vekili: Hüseyin Vasıf Çınar (Saruhan)
  NafıaVekili: Süleyman Sırrı Bey (İstanbul)
  Mübadele İmar ve İskan Vekili: Mahmut Celal Bayar (İzmir) 06.03.1924-07.07.1924 tarihleri arasında görev yaptı. Yerine Refet Canıtez (Bursa) (07.07.1924-05.11.1924) atandı.
    3. Cevap: 1923'den Günümüze Hükümetler

  3- Okyar Hükümeti
  (22.11.1924-03.03.1925)

  Başvekil ve Müdafaai Milliye Vekili: Ali Fethi Okyar (İstanbul)
  Adliye Vekili: Mahmut Esat Bozkurt (İzmir)
  Dahiliye Vekili ve Mübadele İmar ve İskan Vekaleti Vekili: Mehmet Recep Peker (Kütahya) 22.11.1924-05.01.1925 tarihleri arasında görev yaptı. Yerine Mehmet Cemil Uybadın (Tekirdağ) (05.01.1925-03.03.1925) atandı.
  Hariciye Vekili: Şükrü Kaya (Menteşe)
  Maliye Vekili: Mustafa Abdülhalik Renda (Çankırı)
  Maarif Vekili: Mehmet Şükrü Saraçoğlu (İzmir)
  Ziraat Vekili: Hasan Fehmi Ataç (Gümüşhane)
  Ticaret Vekili: Ali Cenani (Gaziantep)
  Nafıa Vekili: Feyzi Pirinçcioğlu (Diyarbakır)
  Sıhhiye ve İçtimai Muavenet Vekili: Mazhar Germen (Aydın)
  Bahriye Vekili: İhsan Eryavuz (Cebelübereket) 30.12.1924 -03.03.1925
    4. Cevap: 1923'den Günümüze Hükümetler

  4- III. İnönü Hükümeti
  (03.03.1925-01.11.1927)

  Başvekil: Mustafa İsmet İnönü (Malatya)
  Dahiliye Vekili: Mehmet Cemil Uybadın (Tekirdağ)
  Hariciye Vekili: Tevfik Rüştü Aras (İzmir)
  Müdafaai Milliye Vekili: Mehmet Recep Peker (Kütahya)
  Adliye Vekili: Mahmut Esat Bozkurt (İzmir)
  Nafıa Vekili: Süleyman Sırrı Bey (İstanbul) 03.03.1925-16.12.1925 tarihleri arasında görev yaptı. Yerine Behiç Erkin (İstanbul) (14.01.1926-01.11.1927) atandı.
  Maliye Vekili: Hasan Saka (Trabzon) 03.03.1925-13.07.1926 tarihleri arasında görev yaptı. Yerine Mustafa Abdülhalik Renda (Çankırı) (13.07.1926-01.11.1927) atandı.
  Ticaret Vekili: Ali Cenani (Gaziantep) 03.03.1925-17.05.1926 tarihleri arasında görev yaptı. Yerine Mustafa Rahmi Köken (İzmir) (17.05.1926-01.11.1927) atandı.
  Sıhhiye Vekili: Refik Saydam (İstanbul)
  Bahriye Vekili: İhsan Eryavuz (Cebelübereket)
  Maarif Vekili: Hamdullah Suphi Tanrıöver (İstanbul) 03.03.1925-21.12.1925 tarihleri arasında görev yaptı. Yerine Mustafa Necati Uğural (İzmir) (21.12.1925-01.11.1927) atandı.
  Ziraat Vekili: Mehmet Sabri Toprak (Saruhan)
    5. Cevap: 1923'den Günümüze Hükümetler

  5- IV. İnönü Hükümeti
  (01.11.1927-27.09.1930)

  Başvekil: Mustafa İsmet İnönü (Malatya)
  Adliye Vekili: Mahmut Esat Bozkurt (İzmir)
  Müdafaai Milliye Vekili ve Bahriye Vekaleti Vekili: Mustafa Abdülhalik Renda (Çankırı)
  Dahiliye Vekili: Şükrü Kaya (Muğla)
  Hariciye Vekili: Tevfik Rüştü Aras (İzmir)
  Maliye Vekili: Mehmet Şükrü Saraçoğlu (İzmir)
  Maarif Vekili: Mustafa Necati Uğural (İzmir) 01.11.1927-05.01.1929 tarihleri arasında görev yaptı. Yerine Hüseyin Vasıf Çınar (İzmir) (02.03.1929-13.04.1929) atandı. Çınar'dan sonra Cemal Hüsnü Taray (Gümüşhane) (13.04.1929-22.09.1930) aynı görev üstlendi.
  Nafıa Vekili: Behiç Erkin (İstanbul) 01.11.1927-15.10.1928 tarihleri arasında görev yaptı. Yerine Mehmet Recep Peker (Kütahya) (15.10.1928-27.09.1930) atandı.
  Ziraat Vekili ve Ticaret Vekaleti Vekili: Mustafa Rahmi Köken (İzmir) 01.11.1927-21.01.1928
  Sıhhiye ve Muavenet-i İçtimaiye Vekili: Refik Saydam (İstanbul)
  İktisat Vekili: Mustafa Rahmi Köken (İzmir) 21.01.1928-29.05.1929 tarihleri arasında görev yaptı. Yerine Şakir Kesebir (Edirne) (29.05.1929-27.09.1930) atandı.
    6. Cevap: 1923'den Günümüze Hükümetler

  6-V. İnönü Hükümeti
  (27.09.1930-04.05.1931)

  Başvekil: Mustafa İsmet İnönü (Malatya)
  Adliye Vekili: Yusuf Kemal Tengirşenk (Sinop)
  Milli Müdafaa Vekili: Mustafa Abdülhalik Renda (Çankırı) 27.09.1930-25.12.1930 tarihleri arasında görev yaptı. yerine Aziz Zekai Apaydın (Diyarbakır) (29.12.1930-04.05.1931) atandı.
  Dahiliye Vekili: Şükrü Kaya (Muğla)
  Hariciye Vekili: Tevfik Rüştü Aras (İzmir)
  Maliye Vekili: Mehmet Şükrü Saraçoğlu (İzmir) 27.09.1930-25.12.1930 tarihleri arasında görev yaptı. Yerine Mustafa Abdülhalik Renda (Çankırı) (25.12.1930-04.05.1931) atandı.
  Maarif Vekili: Esat Sagay (Bursa)
  Nafıa Vekili: Aziz Zekai Apaydın (Diyarbakır) 27.09.1930-29.12.1930 tarihleri arasında görev yaptı. Yerine Hilmi Uran (Adana) (29.12.1930-04.05.1931) atandı.
  İktisat Vekili: Mustafa Şeref Özkan (Burdur)
  Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekili: Refik Saydam (İstanbul)
    7. Cevap: 1923'den Günümüze Hükümetler

  7- VI. İnönü Hükümeti
  (04.05.1931-01.03.1935)

  Başvekil: Mustafa İsmet İnönü (Malatya)
  Adliye Vekili: Yusuf Kemal Tengirşenk (Sinop) 04.05.1931-23.05.1933 tarihleri arasında görev yaptı.Yerine Mehmet Şükrü Saraçoğlu (İzmir) (23.05.1933-01.03.1935) atandı.
  Milli Müdafaa Vekili: Aziz Zekai Apaydın (Diyarbakır)
  Dahiliye Vekili: Şükrü Kaya (Muğla)
  Hariciye Vekili: Tevfik Rüştü Aras (İzmir)
  Maliye Vekili: Mustafa Abdülhalik Renda (Çankırı) 04.05.1931-03.02.1934 tarihleri arasında görev yaptı. Yerine Fuat Ağralı (Elazığ) (03.02.1934-01.03.1935) atandı.
  Maarif Vekili: Esat Sagay (Bursa ) 04.05.1931-19.09.1932 tarihleri arasında görev yaptı. Yerine Reşit Galip (Aydın) (10.11.1932-13.08.1933) atandı. Galip'ten sonra Yusuf Hikmet Bayur (Manisa) (27.10.1933-09.07.1934) Maarif Vekili oldu. Ondan da bu görev Zeynel Abidin Özmen (Aydın) (09.07.1934-01.03.1935)'e geçti.
  Nafıa Vekili: Hilmi Uran (Adana ) 04.05.1931-26.10.1933 tarihleri arasında görev yaptı. Yerine Ali Çetinkaya (Afyonkarahisar) (16.02.1934-01.03.1935) atandı.
  İktisat Vekili: Mustafa Şeref Özkan (Burdur) 04.05.1931-08.09.1932 tarihleri arasında görev yaptı. yerine Mahmut Celal Bayar (İzmir) (10.11.1932-01.03.1935) atandı.
  Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekili: Refik Saydam (İstanbul)
  Ziraat Vekili: Muhlis Erkmen (Kütahya) 31.12.1931-01.03.1935
  Gümrük ve İnhisarlar Vekili: Ali Rana Tarhan (İstanbul) 31.12.1931-01.03.1935
    8. Cevap: 1923'den Günümüze Hükümetler

  8-VII. İnönü Hükümeti
  (01.03.1935-01.11.1937)

  Başvekil: Mustafa İsmet İnönü (Malatya) Adliye Vekili: Mehmet Şükrü Saraçoğlu (İzmir)
  Milli Müdafaa Vekili: Kazım Özalp (Balıkesir)
  Dahiliye Vekili: Şükrü Kaya (Muğla)
  Hariciye Vekili: Tevfik Rüştü Aras (İzmir)
  Maliye Vekili: Fuat Ağralı (Elazığ)
  Maarif Vekili: Zeynel Abidin Özmen (Aydın) 01.03.1935-16.06.1935 tarihleri arasında görev yaptı. Yerine Saffet Arıkan (Erzincan) (16.06.1935-01.11.1937) atandı.
  Nafıa Vekili: Ali Çetinkaya (Afyonkarahisar)
  İktisat Vekili: Mahmut Celal Bayar (İzmir)
  Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekili: Refik Saydam (İstanbul)
  Gümrük ve İnhisarlar Vekili: Ali Rana Tarhan (İstanbul)
  Ziraat Vekili: Muhlis Erkmen (Kütahya) 01.03.1935-11.06.1937 tarihleri arasında görev yaptı. Yerine Şakir Kesebir (Tekirdağ) (11.06.1937-01.11.1937) atandı.
    9. Cevap: 1923'den Günümüze Hükümetler

  9- I. Bayar Hükümeti
  (01.11.1937-11.l 1.1938)


  Başvekili: Mahmut Celal Bayar (İzmir)
  Adliye Vekili: Mehmet Şükrü Saraçoğlu (İzmir) Milli Müdafaa Vekili: Kazım Özalp (Balıkesir)
  Dahiliye Vekili: Şükrü Kaya (Muğla)
  Hariciye Vekili: Tevfik Rüştü Aras (İzmir)
  Maliye Vekili: Fuat Ağralı (Elazığ)
  Maarif Vekili: Saffet Arıkan (Erzincan)
  Nafıa Vekili: Ali Çetinkaya (Afyonkarahisar)
  İktisat Vekili ve Ziraat Vekaleti Vekilliği: Şakir Kesebir (Tekirdağ)
  Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekili: Ahmet Hulusi Alataş (Aydın)
  Gümrük ve İnhisarlar Vekili: Ali Rana Tarhan (İstanbul)
  Ziraat Vekili: Faik Kurdoğlu (Manisa) 13.04.1938-11.11.1938
    10. Cevap: 1923'den Günümüze Hükümetler

  10 - II. Bayar Hükümeti
  (11.11.1938-25.01.1939)


  Başvekil: Mahmut Celal Bayar (İzmir)
  Adliye Vekili: Hilmi Uran (Seyhan) 11.11.1938-03.01.1939 tarihleri arasında görev yaptı. Yerine Tevfik Fikret Sılay (Konya) (03.01.1939-25.01.1939) atandı.
  Milli Müdafaa Vekili: Kazım Özalp (Balıkesir) 11.11.1938-18.01.1939 tarihleri arasında görev yaptı. Yerine Naci Tınaz (Bursa) (18.01.1939-25.11.1939) atandı.
  Dahiliye Vekili: Refik Saydam (İstanbul)
  Hariciye Vekili: Mehmet Şükrü Saraçoğlu (İzmir)
  Maliye Vekili: Fuat Ağralı (Elazığ)
  Maarif Vekili: Saffet Arıkan (Erzincan) 11.11.1938-28.12.1938 tarihleri arasında görev yaptı. Yerine Hasan Ali Yücel (İzmir) (28.12.1938-25.01.1939) atandı.
  Nafıa Vekili: Ali Çetinkaya (Afyonkarahisar)
  İktisat Vekili: Şakir Kesebir (Tekirdağ) 11.11.1938-28.12.1938 tarihleri arasında görev yaptı. Yerine Hüseyin Hüsnü Çakır (İzmir) (28.12.1938-25.01.1939) atandı.
  Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekili: Ahmet Hulusi Alataş (Aydın)
  Gümrük ve İnhisarlar Vekili: Ali Rana Tarhan (İstanbul)
  Ziraat Vekili: Faik Kurdoğlu (Manisa)
    11. Cevap: 1923'den Günümüze Hükümetler

  11- I. Saydam Hükümeti
  (25.01.1939-03.04.1939)


  Başvekil: Refik Saydam (İstanbul)
  Adliye Vekili: Tevfik Fikret Sılay (Konya)
  Milli Müdafaa Vekili: Naci Tınaz (Bursa)
  Dahiliye Vekili: Faik Öztrak (Tekirdağ) Hariciye Vekili: Mehmet Şükrü Saraçoğlu (İzmir)
  Maliye Vekili: Fuat Ağralı (Elazığ)
  Nafıa Vekili: Ali Çetinkaya (Afyonkarahisar)
  Maarif Vekili: Hasan Ali Yücel (İzmir)
  İktisat Vekili: Hüseyin Hüsnü Çakır (İzmir)
  Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekili: Ahmet Hulusi Alataş (Aydın)
  Gümrük ve İnhisarlar Vekili: Ali Rana Tarhan (İstanbul)
  Ziraat Vekili: Muhlis Erkmen (Kütahya)
    12. Cevap: 1923'den Günümüze Hükümetler

  12- II. Saydam Hükümeti
  (03.04.1939-09.07.1942)


  Başvekil: Refik Saydam (İstanbul)
  Adliye Vekili: Tevfik Fikret Sılay (Konya) 03.04.1939-26.05.1939 tarihleri arasında görev yaptı. Yerine Ali Fethi Okyar (Bolu) (26.05.1939-12.03.1941) atandı. Okyar'dan Adliye Vekilliği'ni Hasan Safyettin Menemencioğlu (Mardin) (12.03.1941-09.07.1942) devraldı.
  Milli Müdafaa Vekili: Naci Tınaz (Bursa) 03.04.1939-05.04.1940 tarihleri arasında görev yaptı. Yerine Saffet Arıkan (Erzincan) (05.04.1940-12.11.1941) atandı. Arıkan'dan Milli Müdafaa Vekilliği'ni Ali Rıza Artunkal (Manisa) (12.11.1941-09.07.1942) devraldı.
  Dahiliye Vekili: Faik Öztrak (Tekirdağ) 03.04.1939-06.05.1942 tarihleri arasında görev yaptı. Yerine Ahmet Fikri Tüzer (Erzurum) (06.05.1942-09.07.1942) atandı.
  Hariciye Vekili: Mehmet Şükrü Saraçoğlu (İzmir)
  Maliye Vekili: Fuat Ağralı (Elazığ)
  Maarif Vekili: Hasan Ali Yücel (İzmir)
  Nafıa Vekili: Ali Fuat Cebesoy (Konya)
  İktisat Vekili: Hüseyin Hüsnü Çakır (Samsun) 03.04.1939-31.07.1941 tarihleri arasında görev yaptı. Yerine Sırrı Day (Trabzon) (31.07.1941-09.07.1942) atandı.
  Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekili: Ahmet Hulusi Alataş (Aydın)
  Gümrük ve İnhisarlar Vekili: Ali Rana Tarhan (İstanbul) 03.04.1939-26.05.1939 tarihleri arasında görev yaptı. yerine Raif Karadeniz (Trabzon) (26.05.1939-09.07.1942) atandı.
  Ziraat Vekili: Muhlis Erkmen (Kütahya)
  Muhabere ve Münakale Vekili: Ali Çetinkaya (Afyonkarahisar) 03.04.1939-20.11.1940 tarihleri arasında görev yaptı. Yerine Cevdet Kerim İncedayı (Sinop) (20.11.1940-12.11.1941) atandı. İncedayı'dan Muhabere ve Münakale Vekilliği'ni Mehmet Fahri Engin (Samsun) (12.11.1941-09.07.1942) devraldı.
  Ticaret Vekili: Cezmi Ençin (Antalya) 03.04.1939-01.11.1939 tarihleri arasında görev yaptı. Yerine Nazmi Topçuoğlu (Aydın) (01.11.1939-26.11.1940) atandı. Topçuoğlu'dan Ticaret Vekilliği'ni Mümtaz Ökmen (Ankara) (26.11.1940-09.07.1942) devraldı.
    13. Cevap: 1923'den Günümüze Hükümetler

  13- I. Saraçoğlu Hükümeti
  (09.07.1942-09.03.1943)


  Başbakan: Mehmet Şükrü Saraçoğlu (İzmir)
  Adliye Bakanı: Hasan Safyettin Menemencioğlu (Mardin)
  Milli Müdafaa Bakanı: Ali Rıza Artunkal (Manisa)
  Dahiliye Bakanı: Ahmet Fikri Tüzer (Erzurum) 09.07.1942-16.08.1942 tarihleri arasında görev yaptı. Yerine Mehmet Recep Peker (Kütahya) (17.08.1942-09.03.1943) atandı.
  Hariciye Bakanı: Numan Menemencioğlu (İstanbul) 14.08.1942-09.03.1943
  Maliye Bakanı: Fuat Ağralı (Elazığ)
  Nafıa Bakanı: Ali Fuat Cebesoy (Konya)
  Maarif Bakanı: Hasan Ali Yücel (İzmir)
  İktisat Bakanı: Sırrı Day (Trabzon)
  Sıhhat ve İçtimai Muavenet Bakanı: Ahmet Hulusi Alataş (Aydın)
  Gümrük ve İnhisarlar Bakanı: Raif Karadeniz (Trabzon)
  Ziraat Bakanı: Şevket Raşit Hatipoğlu (Afyonkarahisar)
  Münakalat Vekili: Mehmet Fahri Engin (Samsun)
  Ticaret Bakanı: Behçet Uz (Denizli)
    14. Cevap: 1923'den Günümüze Hükümetler

  14- II. Saraçoğlu Hükümeti
  (09.03.1943-07.08.1946)


  Başbakan: Mehmet Şükrü Saraçoğlu (İzmir)
  Adliye Bakanı: Ali Rıza Türel (Konya) 09.03.1943-06.04.1946 tarihleri arasında görev yaptı. Yerine Mümtaz Ökmen (Ankara) (06.04.1946-07.08.1946) atandı.
  Milli Müdafaa Bakanı: Ali Rıza Artunkal (Manisa)
  Dahiliye Bakanı: Mehmet Recep Peker (Kütahya) 09.03.1943-20.05.1943 tarihleri arasında görev yaptı. Yerine Hilmi Uran (Seyhan) (20.05.1943-07.08.1946) atandı.
  Hariciye Bakanı: Numan Menemencioğlu (İstanbul) 09.03.1943-16.06.1944 tarihleri arasında görev yaptı. Yerine Hasan SAKA (Trabzon) (13.09.1944-07.08.1946) atandı.
  Maliye Bakanı: Fuat Ağralı (Elazığ) 09.03.1943-13.09.1944 tarihleri arasında görev yaptı. Yerine Nurullah Esat Sümer (Antalya) 13.09.1944-07.08.1946 atandı.
  Nafıa Bakanı: Sırrı Day (Trabzon)
  Maarif Bakanı: Hasan Ali Yücel (İzmir)
  İktisat Bakanı: Fuat Sirmen (Rize)
  Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekili: Ahmet Hulusi Alataş (Aydın) 09.03.1943-18.01.1945 tarihleri arasında görev yaptı. Yerine Sadi Konuk (Bursa) (18.01.1945-07.08.1946) atandı.
  Gümrük ve İnhisarlar Bakanı: Suat Hayri Ürgüplü (Kayseri) 09.03.1943-13.02.1946 tarihleri arasında görev yaptı. Yerine Tahsin Coşkan (Kastamonu) (19.02.1946-07.08.1946) atandı.
  Ziraat Vekili: Şevket Raşit Hatipoğlu (Manisa)
  Münakalat Vekili: Ali Fuat Cebesoy (Konya)
  Ticaret Bakanı: Celal Sait Siren (Bolu) 09.03.1943-31.05.1945 tarihleri arasında görev yaptı. Yerine Raif Karadeniz (Trabzon) (31.05.1945-07.08.1946) atandı.
  Çalışma Vekili: Mahmut Sadi Irmak (Konya) 07.06.1945-07.08.1946
    15. Cevap: 1923'den Günümüze Hükümetler

  15 - Peker Hükümeti
  (07.08.1946-10.09.1947)


  Başbakan: Mehmet Recep Peker (İstanbul)
  Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı: Mümtaz Ökmen (Ankara) 19.09.1946-10.09.1947
  Devlet Bakanı: Mustafa Abdülhalik Renda (Çankırı) 19.09.1946-10.09.1947
  Adalet Bakanı: Mümtaz Ökmen (Ankara) 07.08.1946-19.09.1946 tarihleri arasında görev yaptı. Yerine Şinasi Devrin (Zonguldak) (19.09.1946-10.09.1947) atandı.
  Milli Savunma Bakanı: Cemil Cahit Toydemir (İstanbul) 07.08.1946-05.09.1947 tarihleri arasında görev yaptı. Yerine Mustafa Münir Birsel (İzmir) (05.09.1947-10.09.1947) atandı.
  İçişleri Bakanı: Şükrü Sökmensüer (Gümüşhane) 07.08.1946-05.09.1947 tarihleri arasında görev yaptı. Yerine Münir Hüsrev Göle (Erzurum) (05.09.1947-10.09.1947) atandı.
  Dışişleri Bakanı: Hasan Saka (Trabzon)
  Maliye Bakanı: Halit Nazmi Keşmir (Tokat)
  Milli Eğitim Bakanı: Reşat Şemsettin Sirer (Sivas)
  Bayındırlık Bakanı: Cevdet Kerim İncedayı (Sinop)
  Ekonomi Bakanı: Tahsin Bekir Balta (Rize) 08.1946-05.09.1947 tarihleri arasında görev yaptı. Yerine Cavit Ekin (Diyarbakır) (09.1947-10.09.1947) atandı.
  Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı: Behçet Uz (Denizli)
  Gümrük ve Tekel Bakanı: Tahsin Coşkan (Kastamonu)
  Tarım Bakanı: Faik Kurdoğlu (Manisa) 07.08.1946-05.09.1947 tarihleri arasında görev yaptı. Yerine Hasan Şevket Adalan (İzmir) (05.09.1947-10.09.1947) atandı.
  Ulaştırma Bakanı: Şükrü Koçak (Erzurum)
  Ticaret Bakanı: Atıf İnan (İzmir)
  Çalışma Bakanı: Mahmut Sadi Irmak (Konya) 07.08.1946-05.09.1947 tarihleri arasında görev yaptı. Yerine Tahsin Bekir Balta (Rize) (05.09.1947-10.09.1947) atandı.
    16. Cevap: 1923'den Günümüze Hükümetler

  16- I. Saka Hükümeti
  (10.09.1947-10.06.1948)


  Başbakan: Hasan Saka (Trabzon)
  Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı: Faik Ahmet Barutçu (Trabzon)
  Devlet Bakanı: Mustafa Abdülhalik Renda (Çankırı) 10.09.1947-20.02.1948
  Adalet Bakanı: Şinasi Devrin (Zonguldak)
  Milli Savunma Bakanı: Mustafa Münir Birsel (İzmir) 10.09.1947-05.06.1948
  İçişleri Bakanı: Münir Hüsrev Göle (Erzurum)
  Dışişleri Bakanı: Necmettin Sadık Sadak (Sivas)
  Maliye Bakanı: Halit Nazmi Keşmir (Tokat) 10.09.1947-23.03.1948 tarihleri arasında görev yaptı. Yerine Hasan Şevket Adalan (İzmir) (27.03.1948-10.06.1948) atandı.
  Milli Eğitim Bakanı: Reşat Şemsettin Sirer (Sivas)
  Bayındırlık Bakanı: Kasım Rifat Gülek (Seyhan)
  Ekonomi Bakanı: Cavit Ekin (Diyarbakır)
  Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı: Behçet Uz (Denizli)
  Gümrük ve Tekel Bakanı: Hasan Şevket Adalan (İzmir) 10.09.1947-27.03.1948
  Tarım Bakanı: Tahsin Coşkan (Kastamonu)
  Ulaştırma Bakanı: Şükrü Koçak (Erzurum)
  Ticaret Bakanı: Mahmut Nedim Gündüzalp (Edirne)
  Çalışma Bakanı: Tahsin Bekir Balta (Rize)
    17. Cevap: 1923'den Günümüze Hükümetler

  17- II. Saka Hükümeti
  (10.06.1948-16.01.1949)


  Başbakan: Hasan Saka (Trabzon)
  Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı: Faik Ahmet Barutçu (Trabzon)
  Adalet Bakanı: Fuat Sirmen (Rize) 10.06.1948-13.01.1949 tarihleri arasında görev yaptı.Yerine Ali Rıza Erten (Mardin) (13.01.1949-16.01.1949) atandı.
  Milli Savunma Bakanı: Hüseyin Hüsnü Çakır (Samsun)
  İçişleri Bakanı: Münir Hüsrev Göle (Erzincan)
  Dışişleri Bakanı: Necmettin Sadık Sadak (Sivas)
  Maliye Bakanı: Hasan Şevket Adalan (İzmir)
  Milli Eğitim Bakanı: Hasan Tahsin Banguoğlu (Bingöl)
  Bayındırlık Bakanı: İsmail Nihat Erim (Kocaeli)
  Ekonomi Bakanı: Cavit Ekin (Diyarbakır)
  Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı: Kemali Bayazıt (Maraş)
  Gümrük ve Tekel Bakanı: Emin Erişirgil (Zonguldak)
  Tarım Bakanı: Ali Cavit Oral (Seyhan)
  Ulaştırma Bakanı: Kasım Rifat Gülek (Seyhan)
  Ticaret Bakanı: Cemil Said Barlas (Gaziantep)
  Çalışma Bakanı: Tahsin Bekir Balta (Rize)