1923-1938 yılları arasındaki Ekonomik Gelişmeler hakkında bilgi

'Tarih Bölümü' forumunda Violet tarafından 20 Şub 2011 tarihinde açılan konu

 1. 1923-1938 yılları arasındaki Ekonomik Gelişmeler hakkında bilgi
  1923-1938 yılları arasındaki Ekonomik Gelişmeler
  Cumhuriyet tarihi
  Kalkınma planları

  İzmir İktisat Kongresi (17 Şubat 1923)

  Kongre İzmir'de işçi çiftçi tüccar ve sanayici kesiminden oluşan toplam 1135 temsilcinin katılması ile 17 Şubat 1923'te toplandı

  İzmir İktisat Kongresi'nin toplanma amacı :

  1 Ekonomik kalkınma için ortak hedeflerin saptanması

  2 Ekonomik hedeflere ulşmak için gerekli yöntem ve kaynakların saptanması

  3 Yeni Türkiye Devleti'nin ekonomik programının saptanması

  4 Siyasi bağımsızlık için şart olan ekonomik bağımsızlığın nasıl sağlanacağının belirlenmesi

  Kongre sonunda alınan kararlar "Misak-ı İktisadi" olarak adlandırıldı

  Misak-ı İktisadi Kararları

  1 Öncelikle ham maddesi yurt içinde yetişen ve yetiştirilebilen sanayi dalları kurulacak

  2 Kısa sürede küçük işletme ve el tezgahlarından büyük işletmelere geçilecek

  3 Özel sektörün kuramadığı işletmeleri devlet kuracak

  4 Özel teşebbüse kredi sağlanacak bir banka kurulacak

  5 Dış rekabete dayanabilmek için sanayi bir bütün halinde kurulacak

  6 Yabancıların kurduğu tekellerden kaçınılacak

  7 Demiryolu inşaatı programa bağlanacak

  8 İşçi haklarını korumak amacıyla kişilere sendika kurma hakkı tanınacak

  9 Vergi ve toprak reformu yapılacak  1923 - 1933 Yılları Arasındaki Ekonomik Gelişmeler

  26 Ağustos 1924'te Türkiye İş Bankası kuruldu

  19 Nisan 1925'te Türkiye Sanayi ve Maden Bankası kuruldu

  1 Temmuz 1926'da Kabotaj Kanunu yürürlüğe girdi

  28 Mayıs 1926'da TBMM tarafından Teşvik- Sanayi Kanunu kabul edildi

  1928 yılında İktisat Bakanlığı kuruldu

  1926 yılında İstatistik Genel Müdürlüğü kuruldu

  Osmanlı Devleti'nden kalma demiryolları yabancılardan satın alınarak yeni demiryolları yapıldı

  17 Şubat 1925'te Aşar vergisi kaldırıldı


  UYARI : İzmir İktisat Kongresi'nde alınan kararlar gereği 1926 yılında özel sektöre yönelik Teşvik-i Sanayi Kanunu (Sanayiyi Özendirme Yasası) kabul edildi Fakat özel sektörün sermayesi ve gerekli kadrosu hazır olmadığından bu yasa başarılı olamadı  1933 - 1938 Yılları Arasındaki Ekonomik Gelişmeler

  1933 - 1938 yılları arasında İzmir İktisat Kongresi'nde alınan Misak-ı İktisadi kararlarının temel amacı olan özel girişimciyi sanayi alanına çekmek mümkün olmadı

  1926 yılında çıkartılan Teşvik-i Sanayi Kanunu'nun başarılı olamaması üzerine sanayileşmenin devlet eliyle yürütülmesine karar verildi

  1933 yılında Birinci Beş Yıllık Sanayi Planı hazırlandı

  Bu dönemde Sümerbank önderliğinde büyük bir dokuma sanayi kuruldu

  1936 yılında İkinci Beş yıllık Sanayi planı hazırlandı

  Bu dönemde; madencilik elektrik santralleri gıda kimya deniz ulaşımı makina sanayi deri sanayi gibi alanlarda birtakım planlar yapıldı

  1935'te Maden Tetkik Arama Enstitüsü kuruldu

  1937'de Etibank önderliğinde Türkiye'nin ilk demir çelik fabrikası Karabük'te açıldı

  1938'de başlayan İkinci Dünya Savaşı nedeniyle İkinci Beş Yıllık Sanayi planı tamamlanamadı  -------------------