1848 İhtilalleri Nedenleri Ve Sonuçları

'Tarih Bölümü' forumunda eftelya tarafından 15 Aralık 2009 tarihinde açılan konu


 1. 1848 İhtilalleri Nedenleri Ve Sonuçları

  * Sanayi İnkılabı'ndan sonra ortaya çıkan işçi sınıfının haklarını savunmak üzere kurulan sendika ve
  sosyalist partilerin güçlenmesi
  * Bazı Avrupa ülkelerinde milliyetçi hareketlerin güç kazanması.
  * Siyasi haklara kavuşamamış olan küçük burjuvazinin, eşitlik ve özgürlük istemleriyle işçi sınıfına destek
  vermesi.

  1848 İhtilallerinin Sonuçları
  * Fransa'da ölüm cezası kaldırıldı ve esir ticareti yasaklandı.
  * Avusturya'da toprak köleliği yasaklandı.
  * Avrupa'da sosyalist akımlar ön plana çıkarken, işçi hakları iyileşmeye başladı.
  * 1848 Ihtilalleri Almanya ve ıtalya'nın siyasi birliklerini sağlamalarına zemin hazırladı.
  * Avrupa ülkelerinde sosyal hukuk devleti anlayışı güçlenmeye başladı.
  * Siyasi birliklerini geç tamamlayarak sömürgecilikde geri kalan Almanya ve ıtalya, dünyadaki ekonomik
  rekabeti hızlandırmış, büyük devletlerin bloklaşmalarına neden olmuştur.
  * Fransa'da cumhuriyet ilan edildi ve sosyal demokrasi anlayışı benimsenmeye başlanırken, siyasi haklar
  konusunda eşitlik kabulleniidi.