18.Yüzyılda Islahatlarının Özellikleri Nedir

'Tarih Bölümü' forumunda Ezlem tarafından 24 May 2011 tarihinde açılan konu

 1. 18.Yüzyıl Islahatlarının Genel Özellikleri Nelerdir
  18.Yüzyıllarda Islahat Hareketleri
  18. yüzyıl ıslahatları


  18.Yüzyılda Islahatlarının Özellikleri Nedir
  18. yüzyıl ıslahatlarında örnek, imparatorluğun kendi geçmişi, özellikle de Kanunî dönemindeki günleri idi. Bu dönemde Avrupa örnek değildi. XVIII. yüzyılda Lale Devri ile birlikte Osmanlı İmparatorluğu ilk defa yüzünü batıya döndü. Avrupa'daki gelişmeler örnek alınmaya başlandı. Ancak bu dönemde de Avrupa tam bir model değildi. Avrupa'nın tam olarak örnek alınması XVIII. yüzyılın sonlannda olacaktı.
  XVII. yüzyılda timarlı sipahiler ve yeniçeriler gibi eski müesseseler ıslah edilmeye çalışılırken, XVIII. yüzyılın başlannda da, bu durum devam etti. Ancak XVIII. yüzyılın ikinci yansından itibaren yeni müesseseler kurulmaya başlandı. Bu iş için de başta Fransa olmak üzere, birçok ülkeden Avrupalı uzmanlar getirildi. Ancak Hum-baracı Ahmed Paşa gibi mecburiyetten gelen bazı uzmanlar dışında gelenlerin çoğu ikinci sınıf askerlerdi. Bu durum da reformlardan istenilen neticelerin alınmasını engelledi. XIX. yüzyılda Kavalalı Mehmed Ali Paşa'nın Mısır'da modernleşmeyi sağlamasındaki en önemli etken bol para vererek birinci sınıf uzmanlan getirtmesi-dir. Osmanlı İmparatorluğu, daha önceki dönemlerde de "Taife-i Efrenciyan" adı altında top ve diğer silahların yapımı, gemi inşası gibi alanlarda Avrupalı uzmanlan istihdam etmekteydi. Ancak bunlar teknisyen olarak görev yapıyorlardı. XVIII. yüzyılda gelen uzmanlar imparatorluğun askeri yapısını değiştirdiler.18.Yüzyılda Islahatlarının Genel Özellikleri Nedir
  XVIII. yüzyıl ıslahatlarının en önemli özelliklerinden biri devamlılığının olmamasıdır. Tehlike kapıya dayandığı zaman ıslahat yapıldı; tehlike uzaklaştığında, bunlardan vazgeçildi.


  18.Yüzyılda Islahatlarının Özellikleri Nedir
   
Yükleniyor...