1787-1815 yılları arası osmanlının yaptığı anlasmalar

'Tarih Bölümü' forumunda HazaN tarafından 29 Ara 2010 tarihinde açılan konu

 1. Osmanlının yaptığı antlaşmalar, osmanlının 1787'den sonraki antlaşmaları, ziştovi antlaşması, Yaş antlaşması, vasvar antlaşması

  Ziştovi Antlaşması
  Osmanlı Devleti ile Avusturya arasında 1788-1791 savaşlarına son veren ve Ziştovi’de imzalanan barış antlaşması
  1787’de başlayan Osmanlı-Rus Harbi devam ederken, 1788’de Avusturya, Rusya’nın yanında Osmanlı Devletine harp ilan etti Buna karşılık İsveç de, Rusya’ya karşı Osmanlı Devletinin yanında savaşa girdi Ayrıca Osmanlı Devleti, iki cephe ile karşı karşıya gelince, savaş hâlinde bulunduğu Prusya ile 1790 yılında antlaşma imzaladı ve Avusturya sınırına yeni kuvvetler gönderdi 8 Haziran 1790’da, Yergöği’de, Avusturya kuvvetleri, büyük bir bozguna uğratıldı Bu mağlubiyet üzerine, Avusturya imparatoru İkinci Leopold barış istedi Prusya’nın da delâletiyle, 18 Eylül 1790’da, Yergöği’de, dokuz aylık bir mütâreke imzâlandı Bundan sonra, 5 Aralık 1790’da, Ziştovi’de başlayan barış görüşmeleri, uzun çekişmelerden sonra, 4 Ağustos 1791’de neticelendi Tamamı on dört madde olan bu antlaşmaya göre Avusturya, Orsova dışında, işgal ettiği bütün yerlerden çıkacaktı Hotin Kalesi, Ruslarla antlaşma yapılana kadar, Avusturyalılarda kalıp sonra Osmanlılara terk edilecekti İki devlet arasında, daha önce yapılan ticaret antlaşmalarına göre, ticaret serbestisi ve ticarî imtiyazlar devam edecekti Osmanlılar, antlaşmadan sonra Viyana’ya bir büyükelçi gönderdi

  Yaş Antlaşması
  1787-1791 harbi sonunda, 10 Ocak 1792 tarihinde imzalanan Osmanlı-Rus Antlaşması Osmanlı Devleti'nin, Kırım’ı kurtarmak gayesiyle, 19 Ağustos 1787’de, Rusya’ya açtığı savaş, Avusturya’nın da savaşa dahil olmasıyla, aleyhte gelişti Özi, Kili, İsmail, Anapa ve Soğucak gibi kaleler, Rusların eline geçti Neticede, İngiltere, Prusya ve İspanya’nın arabuluculuğuyla, 18 Ağustos 1791 tarihinde, Osmanlı Devleti ile Rusya arasında, sekiz aylık bir süre için Kalas Mütarekesi imzalandı Arkasından, Kasım 1791’de, Yaş kasabasında barış görüşmelerine başlandı Yaklaşık iki buçuk ay süren uzun ve çetin müzakerelerden sonra, 10 Ocak 1792 tarihinde, Osmanlı Devletiyle Rusya arasında Yaş Barış Antlaşması imzalandı Tamamı on üç madde olan bu antlaşmaya göre:

  1 1774 Kaynarca, 1779 Aynalıkavak, 1783 Ticaret ve 1784’te Kırım ile Taman’ın ilhakıyla Koban Nehrinin hudut tayini hakkındaki antlaşmalar yine eskisi gibi kalıyordu

  2 Turla (Dinyester) Nehri hudut kesilerek, bunun sol tarafındaki arazi, yani Aksu ile Turla arasındaki Özi Kırı, Özi Kalesi, Ruslara terk edildi Sağ tarafındaki memleketler, yani Bender, Akkerman, Kili, İsmail ve diğer tarafta Rusların işgalindeki kale ve şehirler Osmanlılara iade ediliyordu

  3 Boğdan Voyvodalığının borçları ve geride kalan vergileri iptal edilecek ve antlaşmadan sonraki iki yıl, her türlü vergiden muaf tutulacaktı Af ilan edilip, isteyenler yine memleketlerine dönebileceklerdi

  4 Tiflis Hanlığına, Çıldır valileri veya beyleri tarafından taarruz olunmayacaktı

  5 Kuzey Afrika’daki Garb Ocakları, Rus ticaret gemilerine taarruzda bulunurlarsa, zarar tazmin edilecekti

  Böylece, Yaş Antlaşmasının da imzalanmasıyla, 1787 yılında Osmanlı Devletiyle Rusya arasında başlayan, sonra da Avusturya’nın katılmasıyla genişleyen savaş fiilen ve resmen sona ermiş oldu

  Vasvar Antlaşması
  Osmanlı-Avusturya Antlaşmalarından Sultan Dördüncü Mehmed Han (1648-1687) zamanında, 1663 Avusturya ve 1664 Alman seferleri üzerine, Avusturyalılar sulh istedi Müzakereler, 29 Temmuz 1664 günü tamamlandı Antlaşmanın Osmanlıca ve Lâtince nüshaları, Osmanlı sultanı ve Alman İmparatoruna gönderildi İstanbul ve Viyana tarafından tasdik edilinceye kadar, Osmanlı ordusu, harekâtında serbest kalacaktı Ordunun harekât serbestliği kaydı, antlaşmanın bir an önce tasdikini kolaylaştırdı Osmanlı temsilcisi vezir-i âzam Köprülü Fâzıl Ahmed Paşa; Avusturya temsilcisi İstiryalı Simon Reniger von Renigle idi Vasvar Antlaşması, Osmanlı Karargâhında 10 madde hâlinde, 10 Ağustos 1664 tarihinde tasdik edildi Antlaşmaya göre:
  1) Osmanlılar tarafından zapt edilen Uyvar ve Neograd kaleleriyle etrafındaki palangalar Osmanlılarda,

  2) Sceckelbyd Kalesi Avusturya’da kalacaktı,

  3) İki taraf askerleri de Erdel’den çekilecekti,

  4) Erdel kralları, Avusturya topraklarına tecavüz etmeyecekti

  5) Yıkılan Zerinva veya Yeni Kale tekrar yapılmayacaktı,

  6) İki taraf da akın ve çeteciliğe son verecekti,

  7) Antlaşma yirmi yıllıktı,

  8) Dostluk nişânesi olarak, İmparator, Sultana 240000 filorin kıymetinde hediye takdim edecekti,

  9) Sultan da, büyükelçiyle, İmparatora münasip bir hediye gönderecekti,

  10) Önceki antlaşmaların bozulmayan esaslarına yeniden riayet edilecekti

  Vasvar Antlaşmasıyla, Avusturya, Osmanlı üstünlüğünü bir defa daha kabul etmiş oluyordu