14. yüzyıl başlarında Anadolu, Balkanlar ve Bizans İmparatorluğu’nun siyasi durumu

'Tarih Bölümü' forumunda Emirhan tarafından 7 Eyl 2016 tarihinde açılan konu

  1. 14. yüzyıl başlarında Anadolu, Balkanlar ve Bizans İmparatorluğu’nun siyasi durumu

    14. yüzyılın ortalarında Anadolu ve Balkanlar siyasî yönden parçalanmış durumdaydı. Bizans’ın Anadolu’daki siyasî varlığı sona ermiş; Osmanlılar, Marmara’nın güney bölümünü ve Batı Karadeniz’i Marmara’nın güney bölümünü ve Batı Karadeniz’i ele geçirmişlerdi. Osmanlılarm dışında Anadolu’da Saruhan, Aydın, Menteşe, Germiyan, Hamit, Teke, Karaman, Candar, Canik, Dulkadir ve Ramazanoğulları beyliklerinin yanı sıra Eretna Devleti, Trabzon İmparatorluğu ve Karakoyunlular Devleti bulunuyordu. Ankara yöresi Ahilerin elindeydi. Anadolu’nun güneyinde bazı yerler (Dulkadiroğullan) Memlüklerin egemenliği altında bulunuyordu.

    Balkan Yanmadası’nda, Bizans İmparatorluğu’nun sınırları oldukça daralmış durumdaydı. Bizans’ın yanı sıra Balkan Yarımadası’nda Sırp, Bulgar ve Macar Krallıkları ile Arnavutluk, Bosna. Hersek, Boğdan, Eflâk ve Erdel beylikleri bulunuyordu. Bunlann içinde en güçlüsü Sırp Krallığı’ydı. Mora’nın güneyi ve Ege Denizi’nde bazı adalar Cenevizlilerin, Kıbns Adası Lâtinlerin, Girit ve Eğriboz adalan Venediklilerin elindeydi.