1071-1453 taihleri arasında olan olayların kronolojisi

'Tarih Bölümü' forumunda Sibel tarafından 12 Aralık 2009 tarihinde açılan konu


 1. 7. sınıf Sosyal bilgiler Zaman İçinde Biz Başlıklı Performans görevi ;
  (Geçen yılki Öğretmenimizin bunlar çok önemli dedikleri olaylardır.Kitaptada önemlileri yazıyordu.Resimlerlerde ekleyin öğretmen +not veriyor.:f40: )

  1071 Malazgirt Zaferi
  1077 Anadolu Selçuklu Devleti'nin kuruluşu
  1081 iznik'in Selçuklular tarafından fethi
  1085 Süleymanşah'ın Antakya'yı fethetmesi
  1096 Haçlı Seferleri'nin başlaması
  1099 Haçlılar'ın Kudüs'ü işgal i
  1117 Suriye Selçukluların yıkılışı
  1141 Katvan Savaşı
  1157 Sultan Sencer'in ölümü ve Büyük Selçukluların dağılması
  1174 Eyyübi Devleti'nin kuruluşu
  1176 Miryokefalon Zaferi
  1178 Danişmentlilerin yıkılışı
  1187 Gaznelilerin yıkılışı
  1187 Selahaddin Eyyubi'nin Haçlıları Hıttin Zaferi'yle bozguna uğratması
  1202 Saltukluların yıkılışı
  1204 Haçlılar'ın İstanbul'u zaptetmeleri ve Latin imparatorluğu'nun kuruluşu
  1211 Doğu Karahanlı Devleti'nin yıkılması
  1212 Batı Karahanlıların yıkılışı
  1215 Magna Carta'nın ilanı 1230 Yassıçemen Savaşı
  1232 ispanya'da Beni Ahmer Devleti'nin kuruluşu
  1240 Baba ishak ayaklanması 1243 Kösedağ Savaşı
  1250 Eyyubi Devleti'nin sona ermesi ve Memlüklülerin kuruluşu
  1258 Hülagu Han tarafından Abbasi Devleti'nin yıkılması
  1260 Ayn-ı Calut Savaşı
  1270 Son Haçlı Seferinin yapılması
  1277 Karamanoğulları'nın Anadolu'da Türkçe'yi resmi dilolarak kabulü Elbistan Savaşı
  1291 Doğudaki Haçlı kalıntılarının ortadan kaldırılması
  1299 Osmanlı Devleti'nin kuruluşu
  1308 Anadolu'da Anadolu Selçuklu sülalesinin hakimiyetinin sona ermesi
  1326 Bursa'nın fethi
  1337 izmit'in fethi
  1337 Avrupa'da Yüzyıl Savaşlarının başlaması
  1353 Türklerin Rumeli'ye geçmeleri
  1353 Türklerin Rumeli'ye geçmesi
  1362 Edirne'nin fethi
  1364 Sırpsındığı Zaferi
  1376 Bulgaristan'ın fethi
  1389 I. Kosova Zaferi
  1390 Germiyanoğlu Aydınoğlu ve Saruhanoğlu beyliklerinin Osmanlı topraklarına katılması
  1392 Candaroğulları'nın Kastamonu kolunun alınması
  1396 Niğbolu Zaferi
  1400 Timur'un Sivas'ı işgali
  1402 Ankara Savaşı ve Fetret Devri'nin başlaması
  1413 Çelebi Mehmet'in hükümdar olması ve Fetret Devri'nin sona ermesi
  1444 Edirne - Segedin Antlaşması ve Varna Zaferi
  1448 II. Kosova Zaferi
  1451 II. Mehmed'in tahta çıkması
  1453 istanbul'un Fethi Yeni Çağ'ın başlaşlaması
   


  alemşah bunu beğendi.