1. Murat Külliyesi

'Tarih Bölümü' forumunda Sitem tarafından 22 Mart 2012 tarihinde açılan konu


 1. Hüdavendigâr Külliyesi  1. Murad Hüdavendigâr Külliyesi

  1. Murat Külliyesi; cami, medrese, hamam, imaret ve türbeden oluşur.

  1. Murad Hüdavendigâr Cami
  Üst kattaki medresesi ile özgün bir yapıttır. Cami, zaviye ve medrese aynı yapıda toplanmıştır.

  Alt kat planı, ortada yüksek bir kubbe ile mihrap yönünde buna bitişik uzun bir eyvan, iki yanda bu mekânı çeviren ve destekleyen tonozlu eyvanlar biçimindedir. Köşelerde tonozlu odalar, ortada giriş kubbesi, bunun iki yanında üst kata çıkan merdivenler yer alır.

  Orta kubbe ile aynı genişlikteki kıble eyvanının tonozu her iki katı örter. Yanlarda ise birinci kat üzerinde tonoz örtülü medrese odaları sıralanır. Orta kubbe ve kıble eyvanının çevresini dolaşan koridor, dört adet çok dar pencere ile harimden ışık alır. Mihrap yönünde incelerek uzanır ve mihrabın üstünde işlevi anlaşılamayan bir oda ile sonlanır.

  Merkezi kubbenin ortası açıktır ve bu açıklığın altında bir şadırvan yer alır. Kubbe 1855 depreminde yıkılmış yeniden yapılmıştır.

  İki katlı son cemaat yeri beş kubbelidir. Çift sivri kemerli revaklı bu anıtsal görünümlü bölüm, Osmanlı mimarlığındaki Akdeniz etkilerinin ilginç göstergelerinden biridir ve camiyi öteki Osmanlı yapılarından farklı kılar.

  Duvar örgüsü üç sıra tuğla bir sıra taş düzenindedir.

  1. Murad Hüdavendigâr Hamam
  Caminin doğusundadır. Medrese öğrencilerinin kullanımı için yapılmıştır. Dıştan kare planlıdır. Yapıldığı dönemde musluklarından sıcak su akan bir tuvalet ve güsulhane (girçık hamamı) bulunuyordu.

  1. Murad Hüdavendigâr İmaret
  1906da onarılmış ve büyük ölçüde değişmiştir. Özgün yapı iki büyük mekândan oluşuyordu. Beş ocağı ve bunların yüksek bacaları bulunuyordu. Çatı örtüsü olmayan bu bölüm adeta bir avlu gibi tasarlanmıştı.

  1. Murad Hüdavendigâr Türbe
  1389dan sonra Yıldırım Bayezid tarafından yaptırılmıştır. Sultan 1.Murad, Süleyman Çelebi, Musa Çelebi, Yakup Çelebi, Süleyman Çelebinin oğlu Orhan ve Sultan 2. Bayezidin bir oğlu gömülüdür.

  Büyük onarımlar geçirmiştir. Kare planlıdır. Kubbe, sekiz sütunun oluşturduğu kemerle üzerinde yükselen çokgen bir kasnak üzerine oturur. Kubbeyi tonoz örtü çevreler.

  [​IMG]

  1. Murad Hüdavendigâr Külliyesi Nerede

  1. Murad Hüdavendigâr Külliyesi Kentin batı tarafında,Çekirge semtinde, Eski Kaplıcanın batısında, Murad ve Hamam Caddeleri arasında kalan
  bölgededir.Hüdavendigâr Külliyesi olarak bilinen Sultan I.Murad Külliyesi 1363-1366 yıllarında Bursa Ovasına bakan tepenin üzerinde yapılmışolup, cami, medrese, imaret, çeşme, hamam ve türbeden oluşmaktadır. Abdeshane ve tuvaletlerin önünde, iki adet anıtsal özelliklere sahip çınar ağacı vardır. Külliyenin bulunduğu mahalle, Bizanslılar döneminden beri Bursanın en eski mahallesidir.

  [​IMG]