1. dünya savaşının sonuçları nelerdir

'Sorun Cevaplayalım' forumunda DiScOvErEr tarafından 2 Ekim 2012 tarihinde açılan konu


 1. birinci dünya savaşının sonuçları

  1.Dünya savaşının genel olarak sonuçları şunlardır:

  İttihat ve Terakki Partisi dağıldı.

  Avrupa’daki mevcut dengeler değişti

  Bazı devletler ekonomik krizlere girdi

  Ümmetçilik ve Turancılık iflas etti.

  Milliyetçilik güçlendi ve ulusal devletlerin kuruluşu hızlandı

  Deniz altı gemileri önem kazandı

  İngiltere ve Fransa Orta Doğu kaynaklarını ele geçirdi

  Suriye, Irak, Lübnan ve Hicaz Osmanlı’dan ayrıldı.

  Rakiplerini etkisiz hale getiren İngiltere ve Fransa en kazançlı devletler olurken; galipler safında yer alan İtalya ve Rusya hedefledikleri amaçlarına ula-şamamışlardır.

  Osmanlı ve Avusturya-Macaristan İmparatorluğu parçalanmış; Çarlık Rusya’sı yıkılmıştır.

  Türkiye, Macaristan, Polonya, Çekoslovakya, Yugoslavya, Letonya, Litvanya ve Ukrayna gibi ye-ni devletler kurulmuştur.

  Sömürgecilik yerini Manda ve Himayeye bırakmıştır.

  Barış Antlaşmalarında milliyetçilik prensibine dikkat edilmemesi azınlık sorununun ortaya çıkmasına sebep olmuştur.

  Merkezi İmparatorlukların parçalanması sonucu Avrupa ve Orta Doğu’da denge boşlukları ortaya çıkmıştır.

  Komünizm, Faşizm, Nazizm gibi, demokratik ol-mayan, totaliter rejimler ortaya çıkmıştır.10-Sivil savunma düşüncesi ortaya çıkmış; böylece cephe gerisindeki sivil halkın korunması amaçlanmıştır.

  Barış Antlaşmaları devletlerin eşitliği ilkesine aykırı olduğu için sürekli bir barış ortamı sağlanamamış,bu yüzden II.Dünya savaşı çıkmıştır.

  Irak, Suriye, Lübnan ve Filistin’de mandater yönetimler kuruldu.