1.Dünya Savaşında Yenilen Devletlerin İmzaladığı Antlaşmalar

'Tarih Bölümü' forumunda ZeuS tarafından 25 Eki 2011 tarihinde açılan konu

 1. Birinci Dünya Savaşında Yenilen Devletlerin İmzaladığı Antlaşmalar,
  1.Dünya Savaşında Yenilen Devletler


  1.Dünya Savaşında Yenik Devletlerin İmzaladığı Antlaşma; 1.Dünya Savaşında İttifak Devletleri olan Avusturya-Macaristan,Osmanlı,Almanya yenik düşmüştür.Bunun sonucunda Mondros Ateşkes Antlaşmasını imzalamışlardır.

  Mondros Ateşkes Antlaşması -30 Ekim 1918

  Osmanlı Devleti'nin I. Dünya savaşı sonunda İtilaf Devletleriyle imzaladığı ateşkes antlaşmasıdır.Anlaşma, Limni Adasının Mondros Limanında Osmanlı Devleti adına Bahriye Nazırı Rauf Bey ile İtilaf Devletleri adına Amiral Calthorpe tarafından imzalanmıştır. 1. Dünya savaşı deman ederken İngiltere, Fransa, Rusya ve İtalya Osmanlı Devleti'nin topraklarını kendi aralarında paylaşmışlardı.

  Anlaşmanın maddeleri Osmanlı Devleti için çok ağır şartlar içermektedir.

  Mondros Ateşkes Antlaşması'nın maddeleri

  - Boğazlar açılacak ve geçiş güvenliği için Çanakkale ve İstanbul boğazlarındaki istihkâmlar itilâf devletleri tarafından işgal edilecek.

  - Osmanlı ordusu hemen terhis edilecek ve bunların silâh, cephane ve teçhizat, araç-gereç itilâf kuvvetlerine teslim edilecek.
  Amaç: İtilaf Devletleri işgallere karşı Osmanlı Devleti'ni savunmasız bırakmak istemiştir.

  - Osmanlı Devleti' nin bütün liman ve tersaneleri itilâf devletleri gemilerinin faydalanmasına açık bulundurulacak.
  Amaç: İşgallere karşı Osmanlı Devleti'nin savunmasız bırakmak.

  - Toros tünelleri itilâf devletlerince işgal edilecekti.

  - Tüm haberleşme, ulaşım araç ve gereçleri itilâf devletlerince denetlenecek.
  Amaç: Türk halkının haberleşmesini engellemek. İşgalleri kolaylaştırmak.

  - İtilâf devletleri güvenliklerini tehlikede gördükleri herhangi bir stratejik bölgeyi asker çıkarmak suretiyle işgal edebilecek.(7. madde)
  Amaç: İtilaf Devletleri yapacakları işgallere zemin hazırlamışlardır.

  Erzurum, Sivas, Diyarbakır, Elazığ, Van, Bitlis'te (Vilayet-i Sitte) herhangi bir karışıklık çıkacak olursa, İtilâf devletleri bu bölgede önemli gördükleri yerleri işgal edebilecek.(24. madde)
  Amaç: Doğu Anadolu'da Ermeni Devleri kurmak.

  - Suriye, Irak, Hicaz, Yemen, Trablus ve Bingazideki Türk kuvvetleri en yakin itilâf kumandanına teslim olacak.

  Anlaşmanın 7. maddesi ile Osmanlı Devleti'nin işgaline zemin hazırlanmış.24. madde ile Doğu Anadolu Bölgesi'nde Ermeni Devleri kurmak amaçlanmıştır.


  Mondros'tan sonra yapılan işgaller ;

  İngilizler: Musul, Urfa, Antep ve Maraş
  Fransa : Adana ve çevresi
  İtalya : Antalya ve Konya

  13 Kasım 1918'de İstanbul İtilaf Devletleri tarafından denetim altına alınmıştır.

  alıntı