1. Bayezid Dönemi

'Tarih Bölümü' forumunda Belinay tarafından 26 Mart 2012 tarihinde açılan konu 1. 1. Yıldırım Bayezid Dönemi

  1. Bayezid veya Yıldırım Bayezid dördüncü Osmanlı padişahı. 1389'dan 1403 yılına kadar hükümdarlık yapmıştır.Babası Sultan I. Murat, annesi ise Gülçiçek Hatun'dur.

  1. Beyazıt Dönemi 1389 / 1402

  Anadolu beylikleri üzerine yürüyerek Saruhan, Aydın, Menteşe ve Germiyanoğulları Beyliklerini Osmanlıya bağladı.1390
  - Kütahya merkez olmak üzere Anadolu Beylerbeyliğini kurdu.
  - Karamanoğulları ve Kadı Burhaneddin Beyliğine son vererek, Anadolu Türk Birliğini sağladı.
  - Anadolu Hisarını yaptırarak İstanbulu kuşattı. 1391
  - 1396 Niğbolu Savaşı ile Mora Despotluğunu hakimiyeti altına aldı ve Bulgar krallığına son verdi.
  Ankara Savaşı – 1402


  DÖNEMİN OLAYLARI

  Germiyan, Aydın,Saruhan ve Menteşe beyliklerine son verdi. ( 1390 )

  Hamitoğulları beyliğine son vererek, Karamanoğullarının başkenti Konya kuşatıldı. ( 1391 ) Ancak, Balkanlarda başlayan haçlı tehlikesi üzerine kuşatmaya son verdi.

  1392 de Candaroğullarına son verildi. ( Kastamonu alınarak )

  Niğbolu Savaşı ( 1396 )

  Nedeni : Kuşatmadaki İstanbul'u kurtarma amacıyla, Osmanlı gücünü Balkanlardan atma isteği.

  Sonuçları
  Bosna ve Eflak Osmanlı himayesine girdi.
  İslam dünyasında Osmanlı prestiji yükseldi.
  Çok sayıda Müslüman Osmanlılara katıldı.
  Osmanlıların Rumeli de kalıcılığını kesinleştirdi.
  Osmanlılara Avrupa yolları açıldı.

  1397'den itibaren Karamanoğulları(1398 ),Canikoğulları, Kadı Burhanettin toprakları ( Eretna Beyliği ) alındı. Bundan sonra Sivas'ın da alınması Osmanlılar ile Akkoyunlu ların arasını açtı.

  İstanbul ikinci defa kuşatıldı. ( 1399 ) İstanbul'a Karadeniz den gelecek yardımları engellemek amacıyla Anadolu Hisarını yaptırdı. Kuşatma Timur tehlikesi üzerine kaldırıldı. Bizans la antlaşma yapıldı :