1. Balkan Savaşları Sonuçları

'Tarih Bölümü' forumunda Aysell tarafından 23 Aralık 2011 tarihinde açılan konu


 1. I.Balkan Savaşının Sonuçları nelerdir
  1. Balkan Savaşı ve sonuçları


  I.Balkan Savaşı Sonuçları

  • Osmanlı Devletinin Balkanlardaki varlığı tamamen sona erdi.
  • Edirne ve Kırklareli Bulgaristana bırakıldı.
  • Gökçe Ada ve Bozca Ada hariç, Ege Adaları fiilen elden çıktı.
  • 28 Kasım 1912de, Arnavutluk, bağımsızlığını ilan etti. Bu durum İslamcılık politikasını da olum-suz etkiledi. (Osmanlı Devletinden ayrılan son Balkan devleti Arnavutluktur.)
  • İttihat ve Terakki Partisi, 23 Ocak 1913de düzenlediği Bab-ı Âli Baskını sonucunda hükümeti tam olarak ele geçirdi. (Bu partinin resmî iktidar dönemi başladı.)


  Açıklama:İttihat ve Terakki Partisi 1889da kuru-lan II. Meşrutiyetin ilanında etkili olan, 31 Mart Olayından itibaren yönetimde etkili olmaya başla-yan, II. Meşrutiyet Döneminde Türkçülüğü devle-tin siyasi düşüncesi haline getiren, Osmanlı Devletini I. Dünya Savaşına sokan bir partidir.

  • Mustafa Kemalin ordunun siyasete girmemesi şeklindeki görüşünün doğruluğu ispatlandı.
  • Bulgaristan Ege Denizine ulaşmıştır.
  • Balkan devletleri arasındaki anlaşmazlık sonu-cunda II. Balkan Savaşı çıkmıştır.
  • Balkanlardan Anadoluya göç başladı.
  • Mustafa Kemal siyaseti bırakmıştır.


  Açıklamalar:
  • I. Balkan Savaşında İstanbul tehdit altına girmiştir.
  • Londra Antlaşması II. Balkan Savaşının çıkması üzerine yürürlükten kalkmıştır.
   


Similar Threads: Balkan Savaşları
Forum Başlık Tarih
Tarih Bölümü Balkan Savaşları Nedenleri 8 Ocak 2012
Tarih Bölümü Balkan Savaşları Nasıl Sonuçlanmıştır 7 Ocak 2012
Tarih Bölümü Balkan Savaşları Sonuçları 5 Ocak 2012
Tarih Bölümü Balkan Savaşları Özet 5 Ocak 2012
Tarih Bölümü Balkan Savaşları Ve Osmanlı Devletinin Savaşa Girmesi 5 Ocak 2012