1. Ahmet Dönemi

'Tarih Bölümü' forumunda Aysell tarafından 20 Mayıs 2012 tarihinde açılan konu


 1. 1. Ahmet Dönemi Olayları

  I. Ahmet Dönemi hakkında bilgi

  1. Ahmet 14. Osmanlı padişahıdır. 18 Nisan 1590 tarihinde Manisa'da dünyaya geldi. Babası Sultan 3. Mehmed Han, annesi Handan Sultan'dır. III.Mehmetin ölümü üzerine I. Ahmet ondört yaşında Osmanlı tahtına çıktı.I. Ahmet ,kardeş katline son vererek “Ekber ve “ Erşed geleneğini getirdi.

  [​IMG]

  Osmanlı – İran Savaşları (1603-1611) :
  I. Ahmet döneminde Ferhat Paşa antlaşmasının getirdiği barış ortamı bozuldu.Bunda İranın Osmanlı-Avusturya savaşları ve Celali İsyanlarının oluşturduğu karışıklık ortamından yararlanmak,ayrıca Ferhat Paşa antlaşmasıyla kaybettiği yerleri geri almak istemesinin rolü vardır.
  İran Şahı Abbasın saldırıları sonrasında Azerbaycan ve Kafkasya kaybedildi.Savaşlar 1611 yılında Nasuh Paşa Antlaşmasının imzalanmasıyla son buldu.
  Antlaşmaya göre :
  - Ferhat Paşa Antlaşmasıyla daha önce Osmanlılar tarafından alınan topraklar İrana geri verildi.
  - İran,Osmanlı Devletine yılda iki yüz deve yükü ipek vermeyi kabul etti.
  Antlaşmadan sonra İranın vaat ettiği ipeği göndermemesi,Osmanlı-İran savaşlarının yeniden başlamasına yol açtı.Savaşlar devam ederken I. Ahmet öldü(1617).

  Osmanlı – Avusturya Savaşları :
  I. Ahmet tahta çıktığında Avusturya savaşları devam ediyordu.1605 yılında Estergon ve Vişegrad kalelerinin Avusturyadan alınmasıyla Eflak,Boğdan ve Erdel beyleri yeniden Osmanlı egemenliğini tanımak zorunda kaldılar.Erdel Beyi Bokça ,Macaristan krallığına atandı.Yalnız kalan Avusturya Osmanlı Devletinden barış istemek zorunda kaldı.Doğuda İran savaşları, Anadoluda ise Celali İsyanları devam etmekteydi.Bu nedenle Avusturyanın teklifi kabul edildi.Taraflar arasında Zitvatoruk Antlaşması yapıldı (1606 ).
  Antlaşmaya göre :
  - Eğri ,Estergon ve Kanije kaleleri Osmanlıda kaldı.
  - Avusturyanın her yıl ödediği vergi kaldırıldı.
  - Avusturya savaş tazminatı ödemeyi kabul etti.
  - Avusturya Arşidükü Roma-Germen İmparatoru olarak tanındı ve protokol bakımından Osmanlı padişahına denk sayıldı.
  Sonuç :
  Bu antlaşma ile Osmanlının Orta Avrupadaki siyasi üstünlüğü ve Avusturya üzerindeki yaptırım gücü sona erdi.

  Celali İsyanları :
  Osmanlı Devleti batıda Avusturya,doğuda İranla savaşırken Anadoluda da Celali İsyanlarıyla uğraşmak zorunda kaldı.I.Ahmetin sadrazamı Kuyucu Murat Paşa,aldığı sert önlemler ile bu isyanları bastırarak devlet otoritesini yeniden sağladı.Ancak ayaklanmaların gerçek nedenleri üzerinde durulmadığı için daha sonraki dönemlerde yeniden görüldü.

  Sultan I. Ahmet yakalandığı tifüs hastalığından kurtulamayarak 21 Kasım'ı 22 Kasım'a bağlayan gece 1617 yılında 27 yaşında vefat etti ve Sultanahmet Camii yanındaki türbesine defnedildi.