0-6 yaş çocuğunda zeka gelişimi

'Bebek Bakımı' forumunda Belinay tarafından 9 Nisan 2009 tarihinde açılan konu 1. 0-6 YAŞ ZEKA GELİŞİMİ
  Her anne-baba çocuğunun akıllı ve zeki olmasını ister.0-6 yaş
  Zeka % 35 anne ve babadan kalıtım yolu ile, %20 annenin hamilelik döneminde, % 45 ise doğumdan sonraki çocukların yetiştirdikleri çevreye göre şekil almakatadır.Çocuğun zekasının gelişimi anne ve babanın onlara hazırlamış oldukları imkanlarla doğrudan ilişkilidir. 0-6 yaş zeka gelişimi
  Harward üniversitesi profesörü; Howard Gardner'a göre biyolojik temele dayanan 8 farklı zeka vardır. Ailelerin bu zeka alanlarını tanıması bir anlamda çocuklarında var olan zihinsel başarılar ve aynı zamnada desteklenmesi, yardım alması gereken zeka alanlarını tanıması demeketir. 0-6 yaş zeka gelişimini tamamlar
  çoklu zeka teorisi de denen bu araştırma her çocuğun bireysel farklılılarını değerlendirmeyi baz alır. zihinsel farklılıklardan haberi olan aileler çocuklarından beklentileri daha adil ve gereksiz baskılardan kaçınarak üstün yetenek gibi gelişmesi muhtemel zihinsel alanları engellememiş olurlar. 0-6 yaş çocuk ve zeka

  ÇOKLU ZEKA ALANLARI;
  SÖZEL-DILSEL ZEKA: (Okuma, yazma ve konusma zekasi) Kelimelerle düsünme ve ifade etme, dildeki kompleks anlamlari degerlendirme, kelimelerdeki anlamlari ve düzeni kavrayabilme, şiir okuma, mizah, hikaye anlatma, gramer bilgisi, mecazi anlatim, benzetme, soyut ve simgesel düsünme, kavram olusturma ve yazma gibi karmasik olaylari içeren dili üretme ve etkili kullanma becerisidir. 0-6 yaş çocuk ve zeka
  Bu zekası yüksek olan çocuklar her hikayeyi, masalı, fikrayi anlatir. Iyi bir hafizasi vardir. Kelime oyunlarını sever. çocukta iyi bir kelime hazinesi vardır. Sözel olarak iyi iletisim kurar. Ögrenmede daha çok kitaplar, teypler, yazma materyalleri, görüsme ve tartışmalar, konuşma ve dinleme materyallerine ihtiyaç duyar. Farkli kelimeleri, sesleri, ritimleri dinler ve tepkide bulunur. Diger insanlarin seslerini, dil üslubunu, okumasini ve yazmasini taklit edebilir. Cümleleri dinler, yorumlar, farkli bir tarzda ifade eder ve söylediklerini hatırlar. Okuduklarini anlar, özetler ve kolaylikla hatirlar. Farkli zamanlarda, farkli amaçlar için, farkli gruplara etkili bir biçimde hitap edebilir. Dinleyicileri, konusmalari ile etkiler. Okuma, yazma, dinleme ve konusma gibi dil sanatlarinda farkli yapilar olusturabilir. Farkli dilleri ögrenme becerisine sahiptir. Hikaye, şiir yazma gibi etkinliklerden zevk alir. Yeni dil formlari olusturur. Etkili dinleme becerilerine sahiptir. 0-6 yaş çocuk ve zeka

  MANTIKSAL-MATEMATIKSEL ZEKA: (sayi, anlama ve mantik zekasi) 0-6 yaş çocuk ve zeka
  Sayilarla düsünme, hesaplama, sonuç çıkarma, mantıksal iliskiler kurma, hipotezler üretme, problem çözme, elestirel düşünme, sayılar, geometrik şekiller gibi soyut sembollerle tanışma, bilginin parçalari arasindaki ilişkiler kurma becerisidir. 0-6 yaş çocuk ve zeka

  Nesnelerin nasil çalıştığına dair sorular sorar. hızlı bir şekilde zihinsel matematik yapar. Matematik aktivitelerini, strateji oyunlarını, mantık bulmacalarını sever. Yüksek düsünme tekniklerini kullanır. Zeka oyunlarında başarılıdır. Deney yapma, sinama, sorgulama ve arastırmalardan zevk alır. Ögrenmede daha çok keşifler, düşünme, tümevarım ve problem çözmeden yararlanır. Neden-sonuç ilişkilerini çok iyi kurar. Somut cisimleri soyut sembolik ifadelere dönüstürebilir. Mantıksal problem çözümlerinde başarılıdır. Hipotezler kurar ve sınar. Miktar tahminlerinde bulunur. Grafikler ya da şekiller halinde verilen (görsel) bilgileri yorumlar. Bilgisayar programları hazırlar. Grafik, şema, şekillerle çalışmaktan hoşlanır.
  0-6 yaş çocuk ve zeka
  GÖRSEL VE MEKANSAL ZEKA: (Resim, renk ve sekil zekasi)
  Resimler, imgeler,şekiller ve çizgilerle düşünme, üç boyutlu nesneleri algılama ve muhakeme etme becerisidir. 0-6 yaş çocuk ve zeka
  0-6 yaş çocuk ve zeka
  Resimler ve şekillerle düşünür. Hayalinde gördüğü resimleri anlatabilir. Harita, tablo ve diyagramları anlayabilir. Çok hayal kurar. Sanat ve Proje aktivitelerini, görsel sunuşları sever. Okurken kelimelerden çok resimlerden anlar. Tasarım, çizim ve görsellikten zevk alır. Ögrenmede daha çok sanat, video, filmler, bulmacalar ve haritalardan yararlanır. Kolaylıkla yön bulma becerisine sahiptir. Dinlediklerinden zihinsel objeler hayaller, resimler üretir. Öğrendigi bilgileri hatırlamada bu zihinsel resimleri kullanir. Üç boyutlu ürünler hazırlamaktan hoşlanır. Origami ve maketler hazırlar. Bir objenin farkli açılardan perspektifini anlayabilir, onu zihninde canlandirabilir. Öğrendigi bilgileri somut ve görsel sunuslara dönüştürür. 0-6 yaş çocuk ve zeka

  BEDENSEL-KINESTETIK ZEKA: ( Beden, hareket ve denge zekasi)0-6 yaş çocuk ve zeka
  Hareketlerle, jest ve mimiklerle kendini ifade etme, beyin ve vücut koordinasyonunu etkili bir biçimde kullanabilme becerisidir. Bir veya birden çok sporla uğraşır. Uzun süre hareketsiz oturamaz. Nesneleri parçalayip bütünlemeyi sever. Yeni tanimadigi nesnelere dokunur . Hareket ederek öğrenir. Dinleme, konuşma, dans, koşma, dokunma ve hareket etmeyi sever. Öğrenmede role-play, drama, tiyatro ve hareket etmeye ihtiyaç duyar. Sağlıklı yaşam konusunda vücutlarina özen gösterirler. Fiziksel işlerde, görevlerde denge, zarafet, maharet ve dakiklik gösterirler. Çevresini, nesneleri, esyalari dokunarak ve hareket ederek inceler. Ögrendiklerine dokunmayi, ellemeyi ya da onlari kullanmayi tercih ederler. Fiziksel maharet isteyen alanlarda (dans, spor...) yenilikler keşfeder ve farklılıklar ortaya çıkarırlar. Rol yapma, atletizm, dans, dikiş-nakiş gibi alanlarda yetenekleri vardir. Aktif katılımla daha iyi ögrenirler. Söylenenden daha çok yapılanı hatırlarlar. Gezi-inceleme-model/maket yapma gibi fiziksel aktivitelere katılımdan zevk alırlar. Organizasyon yapma özellikleri gelişmiştir. Bulunduklari çevreye ve onu kapsayan sistemlere karşi duyarlıdırlar ve sorumlu davranırlar. 0-6 yaş çocuk ve zeka

  MÜZIKSEL - RITMIK ZEKA: (Ses, melodi ve ritim zekasi ) 0-6 yaş çocuk ve zeka
  Sesler, notalar, ritimlerle düşünme, fakli sesleri tanima ve yeni sesler, ritimler üretme becerisidir.0-6 yaş çocuk ve zeka

  Ritmik ve tonal kavramlari tanima ve kullanma, çevreden gelen seslere ve müzik aletlerine karsı duyarlılık kapasitelerini içerir. Notasını görmediği müziği tanır. Melodileri tanır. Enstrüman çalar, koroda söyler. Çalışırken tempo, ritim tutar. Seslere karşı duyarlıdır. Şarkıları kolaylıkla öğrenir. Şarkı söyleme, mırıldanma ve dinlemeyi sever. Öğrenmede müzik, teyp-recorder, kasetler ve ritimlere ihtiyaç duyar. Insan sesi çevreden gelen sesler gibi çok farkli seslere karşı duyarlıdır, dinler ve tepkide bulunur. Müziği yaşamında kullanmak için firsatlar oluşturur. Seslerle nota ve ritimlere karşı özel bir ilgiye sahiptir. Müziği hareketlerle birleştirerek farklı figürler ortaya çikarabilir. Orijinal müzik kompozisyonlari olusturabilir.
  0-6 yaş çocuk ve zeka
    2. Cevap: 0-6 yaş çocuğunda zeka gelişimi

  KISILER ARASI - SOSYAL ZEKA: (Insan, iliski ve uyum zekasi) 0-6 yaş çocuk ve zeka
  Grup içerisinde isbirlikçi çalişma, sözel ve sözsüz iletişim kurma, insanlarin duygu, düsünce ve davranışlarını anlama, paylaşma, ifade edebilme, yorumlama ve insanları ikna edebilme becerisidir.0-6 yaş çocuk ve zeka
  0-6 yaş çocuk ve zeka
  Arkadaslari ile birlikte olmaktan hoşlanır. Doğal lider olarak davranir. Ikna becerisine sahiptir. Kulüp dernek ve komitelerde zevkle çalısır. Çok arkadaşı vardır. Dinlemeyi ve konusmayi sever. Yönetme ve organize etmeden zevk alır. Öğrenmede arkadaşlar, grup oyunları ve sunuş yapmaya ihtiyaç duyar. Yaşıtlar ile ya da farklı yaş grupları ile olmaktan zevk alırlar. Diğer insanların duygularına karşı duyarlıdırlar. Diğer insanları konuşmaları ile etkilerler. Grup ve takim çalışmalarından, çok özel ve mükemmel ürünler ortaya çikararak; gruplar halinde çalışmaktan zevk alırlar. Farklı kültürler, farklı yaşam tarzları konusunda çok meraklıdırlar. Çok küçük yaşlarda bile toplumsal ve politik sorunlarla ilgilenebilirler. Güçlü bir espri yetenegine sahiptirler. Davranislarinin sonuçlarini degerlendirebilirler. Insanlarin her tür davranışına karşı kabul edicidirler. Sözel ve bedensel dili etkili bir biçimde kullanırlar. Farklı ortamlara, farklı insan topluluklarına girdiklerinde kolaylıkla uyum saglayabilirler. Insanları organize etme yetenekleri vardır. Liderlik vasıflarını taşırlar.
  0-6 yaş çocuk ve zeka
  KISISEL-IÇSEL ZEKA: ( Ben, karakter ve kisilik zekasi) 0-6 yaş çocuk ve zeka
  Insanın kendi duygularını, duygusal tepki derecesini, düsünme sürecini tanima, kendini değerlendirebilme ve kendisiyle ilgili hedefler oluşturabilme becerisidir.

  Özgürlügüne düşkündür. Bireysel çalışmalardan zevk alır. Kendisi hakkinda düşünmeyi sever. Kendi ilgi ve becerilerinin farkindadir. Başarı ve başarısızlıklardan zevk alır. Kendini sever ve kendisiyle gurur duyar. Yalnız kalmaktan hoşlanır. Kendi iç dünyasını düşünür. Hedefler oluşturma ve hayallerden zevk alır. Öğrenirken kişisel çalişmalar, kendini değerlendirme ve kişisel farkındalığa ihtiyaç duyar. Yaşadıkları her olay veya deneyim üzerinde çok fazla düşünürler. Kendi içlerinde bir değer ve anlayış sistemi oluştururlar. Her şeyde kendilerinden bir şey ararlar. Yaşam felsefelerini oluşturmaya yönelik bir arayış içindedirler. Yaşamlarında motivasyon kaynakları, hedefleridir.

  DOĞACI - VAROLUSÇU ZEKA: ( Doğa, çevre ve canlı zekası) 0-6 yaş çocuk ve zeka
  Doğadaki tüm canlıları tanıma, araştırma ve canlıların yaratılışları üzerine düşünme becerisidir.

  Arastirmalar yapmayi sever. Doğadaki canlıları incelemekten hoşlanır. Insanin varolusunun nedenlerini ve kendi varoluşunu düşünür. Doğadaki hemen her canlının yaşamına ilgi duyarlar. Farklı canlı türlerinin isimlerine karşı dikkatlidirler, çiçek türleri hayvan türleri onlar için çok çekicidir. Seyahat etmeyi, belgeseller izlemeyi severken, doğa ve gezi dergilerini incelemekten hoşlanırlar. Kendilerine özgü out-door etkinlikler düzenlerler doğayla her şeyi paylaşırlar. Doğadaki bitki türlerine karşıi duyarlıdırlar. Doğanın insanlar üzerindeki ya da insanın doğa üzerindeki etkisi ile ilgilenirler.

  Ailede başlayan zihinsel tercihler ileriki okul yaşlarında ilgi duydukları alanlarda başarı sağlamaları 0-6 yaşta ailerin tutumu ile ilgilidir. Anne ve babalar çocuktaki “öğrenme” ve “merak” güdüsünü değerlendirmelidir.Bunu, çocukların sorduğu sorular ile ölçmek mümkün. Küçük yaşlarda çocukların soru sorması beklenmeden gerekli ilgi alanları oluşturulabileceği gibi yeni ilgi alanları için motive edici tutum sergilemek anne-baba olmanın vermiş olduğu sorumluk duygusuna karşı atılmış önemli bir adımdır.

  Çocukların konuşmaya, kendilerini ifade etmeye ve merak ettikleri konular ile ilgili soru sormaya ihtiyaçları vardır. Anne ve babalar için yoğun bir günün ardından çocuklarını dinlemek ve onlara zaman ayırmak oldukça güç gelebilir. Ancak çocuklara ayrılacak etkili yarım saat bile, onun bu ihtiyacını karşılamasına yeterli olabilir. 0-6 yaş çocuk ve zeka
  0-6 yaş çocuk ve zeka
  Çocuğun araştırmaktan, keşfetmekten keyif almasını sağlamak da zihinsel gelişim için önemlidir. Birlikte araştıracağınız bir konu veya yeni öğrendiği bir bilgiyle ilgili yapacağınız bir aktivite (birlikte fotoğraf çekmek vb.) ve yeni öğrendiği konu hakkında vereceğiniz olumlu geribildirim, çocuğun öğrenme isteğini arttıracaktır.

  Çocukların internet aracılığı ile bir şeyler araştırması kadar, kitap okuma alışkanlığını kazanması da çok önemlidir. Çocuğunuzla birlikte kitapçıları gezebilir, kendine kitap seçmesi için fırsat tanıyabilirsiniz. Okuduğu bir kitabı size anlatmasını isteyebilir, siz de okuduğunuz kısa hikayeleri ya da kitapları onunla paylaşabilirsiniz. Evde anne babanın kitap okumaya zaman ayırdığını görmek çocuğa kitap okuma alışkanlığını kazandırmak için etkili bir yoldur. 0-6 yaş çocuk ve zeka
  0-6 yaş çocuk ve zeka
  Tüm bu çocuk eğitimini bilmekten daha önemlisi; dengeli eğitim ve yönlendirmede, anne babanın kendi aralarındaki söz ve davranış birliği içinde olmalarıdır.
  Bununla beraber, çocuğa karşı aşırı hoşgörü veya aşırı disiplin uygulamalarından kaçınmaları, olaylar ve ilerleyen süreç içerisinde çocuğa yansıyan davranışlar olarak tutarlı olmaları ve zaman aşımından dolayı farklı farklı tepki vermemeleri, çocuğa tepkilerinin yersiz ve abartılı olmaması, güzel ve faydalı şeylerde çocuğun davranışlarının onaylanması, hatalı durumlarda uygun bir şekilde cezalandırılmaları, Yapılan yanlışları sonucunda sadece kızmak değil nedenini mantık çerçevesinde açıklamaları ve ona doğru olan hedefi vermeleri , onlara her yönüyle değer vermeleri, Kişilik yapılarına saygılı olmaları, onlara söz hakkı tanımaları, sevildiklerini hissettirmeleri, onlara güven duygusunu aşılamaları, sosyal ve psikolojik gelişimini yakından takip etmeleri, gösterilen davranış problemlerine karşı duyarlı olmaları, zamanında ve erken müdahaleyi sağlamaları , kendi psikolojik sıkıntılarını çocuklara yansıtmamaları, onlardan gelişim ve kapasitelerinin üzerinde beklentiye girmemeleri, onlara yeterince zaman ayırmaları, onların sosyal çevrelerinin farkında olmaları şeklinde özetlenebilir.Unutmayalım ki; çocuklar bizi model almaktadırlar…

  Kaynak:
  Tuncel Altınköprü
    3. Cevap: 0-6 yaş çocuğunda zeka gelişimi

  Çocukların zeka gelişimini etkileyen en önemli faktörün genetik miras olduğunu az çok biliyoruz.Aynı zamanda hamilelik koşulları, sosyal çevre ve çocukla duygusal etkileşim gibi faktörlerin de zihinsel gelişimi etkileyebildiği bilinmekte..

  Bu durumda Anne-babalara öneriler

  Hamilelik döneminden itibaren çocuğunuzla duygusal ilişki kurmaya özen gösterin. Onun dünyaya gelişine hazırlanmak onunla ilişki kurmanızı ve dolayısıyla her türlü gelişimine fırsat vermenizi sağlayacaktır.

  Zekanın değişmez olmadığını unutmayın. Zekayı oluşturan bir çok yeteneği geliştirmek mümkündür. Çocuğunuza ne kadar bol çevresel uyaran sunarsanız çocuğunuz da o derece kendini geliştirme fırsatı bulacaktır.

  Her çocuğun zeka yapısı birbirinden farklıdır. Çocuğunuzu iyi tanırsanız, onun gelişmeye elverişli yönlerini bulursanız onu yönlendirmeniz daha kolay olacaktır. Bazen çocuklar daha yetersiz oldukları konularda daha az çaba sarfederler. Bunu fark etmek önemlidir. Bu durumda yetenekli olduğu alanları desteklemek kadar, daha az yetenekli olduğu alanları geliştirmek için önlemler almak da önemli olmaktadır.

  Çocuğunuzu sosyalleştirecek ortamlar hazırlamaya çalışın ve onun başka insanlarla ilişki kurmasını destekleyici olun. Çocuğunuzun ilgi duyduğu alanları keşfedip bu alanlarla ilgili aktiviteler içinde olmasını sağlayın. Bu hem becerilerini, hem kendine güvenini geliştirecek hem de sosyal gelişimine yardımcı olacaktır. Bu tarz sosyal ortamlar çocukların kendilerini rahatça ifade edebilmelerini, bir grubun parçası olmayı öğrenmelerini, sosyal kuralları öğrenip uygulayabilmelerini, kurala uyduklarında kabul göreceklerini öğrenmelerini sağlamaktadır. Çocuk girdiği sosyal ortamlarda uyumlu olmayı ve bu uyumla mutlu olmayı öğrenirse var olan becerilerini, yeteneklerini de daha rahatça ortaya koyabilecektir.

  Çocuğa güven kazandırmak belki de bir anne-babanın çocuğuna verebileceği en önemli, en değerli şeydir. Güvenin temelinde ilgi ve sevgi yatar. İlgi ve sevgiyle büyütülmüş ama bunun yanı sıra kendi ihtiyaçlarını karşılamak konusunda desteklenmiş, kendi ayakları üzerinde durabilen bir çocuk yetiştirmek yönünde çaba gösteren bir anne-baba olmaya çalışmalısınız. Bazen ilgi ve sevgi fazla koruma ile karışabilmektedir. Fazla korumak ise çocukların bir çok becerisinin gelişmesini engelleyici olabilmektedir. Buradaki temel prensip çocuk bir beceriyi öğrendiği andan itibaren o işi artık kendisinin yapması gerekliliğidir. Örneğin kaşık-çatal tutmayı öğrenen bir çocuk artık kendi başına yemek yemeye başlamalıdır. Kendi başına yeme becerisi olduğu halde anne-baba tarafından yedirilen bir çocuğun bir çok konuda kendine güveni gelişmeyecektir. Güven ancak yapabildiğini fark ettiği durumlarda gelişen bir duygudur. Çocuk anneden güvenle ayrılıp başka ortamlarda kendine yetebilecek güveni kazandığında hem sosyal yönden gelişecektir hem de her alanda gelişmek için fırsat bulacaktır.

  Alışkanlık kazandırmada model almanın önemi bilinmektedir. Çocuğunuza kazandırmak istediğiniz tüm alışkanlıkları önce kendinizin kazanmanız ve ona bu konularda örnek olmanız gerekmektedir. Okumak, bilgi kazanmak, kenedinizi geliştirmek, sanatsal, entelektüel faaliyetlerin içinde olmak gibi alışkanlıklar ve yaşam tarzınız çocuklarınız tarafından da örnek alınacaktır. Örneğin çocuğunuza aldığınız oyuncak sayısı kadar kitap ve dergi almayı da alışkanlık haline getirirseniz çocuğunuzu daha çok okumaya teşvik etmiş olursunuz.
    4. Cevap: 0-6 yaş çocuğunda zeka gelişimi

  çocuğu olan ailere için çok faydalı bilgiler emeklerinize sağlık
    5. Cevap: 0-6 yaş çocuğunda zeka gelişimi

  Çocuk gelişimiyle ilgili bilgilendirici paylaşımlarınız için teşekkürler Belinay ve Yaren.

  Ben de konuya girmişken tüm annelere Ziya Baran'ın ''Armut dibine dişer'' kitabını tavsiye edeyim.
    6. Cevap: 0-6 yaş çocuğunda zeka gelişimi

  MÜZIKSEL - RITMIK ZEKA: İşte bu zeka türü benim oğlumda gelişmemiş. :(
    7. Cevap: 0-6 yaş çocuğunda zeka gelişimi

  Şimdi benim zekam gelişmicekmi yani :(
  Tesekkürler Belinay ablacım :f40: